Aktualności PCPM

Kierownik projektu – Project Manager

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w...
Czytaj więcej

Samodzielna księgowa/y

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje samodzielnego księgowego lub samodzielnej księgowej
Czytaj więcej