Aktualności PCPM

Kierownik projektu – Project Manager

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w...
Czytaj więcej

Fundacja PCPM poszukuje samodzielnej księgowej lub księgowego

Twoje umiejętności i profesjonalizm pozwolą nam jeszcze sprawniej realizować misje humanitarne i rozwojowe na świecie.
Czytaj więcej