PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Lublin

W Światowym Dniu Uchodźcy wraz z UNHCR rozpoczynamy realizację programu zapomóg pieniężnych dla uchodźców

W Światowym Dniu Uchodźcy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w partnerstwie z biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) rozpoczęło realizację programu zapomóg finansowych dla uchodźców z Ukrainy w Lublinie.

On the World Refugee Day the PCPM Foundation in cooperation with UNHCR launches a new cash assistance program for refugees from Ukraine

On World Refugee Day, the Polish Center for International Aid in partnership with the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), launched its cash assistance program for refugees from Ukraine residing in Lublin.