Aktualności PCPM

Pomoc rozwojowa i humanitarna

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego. Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk...
Czytaj więcej

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi...
Czytaj więcej

Praca w Fundacji PCPM

Sprawnie i efektywnie działająca organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą w miejscach kryzysów humanitarnych i pomocą rozwojową poszukuje...
Czytaj więcej

Raporty PCPM

Całoroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z podejmowanych przez nas działań w różnych miejscach świata.
Czytaj więcej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć.
Czytaj więcej

Odwiedź Miasteczko Edukacji Globalnej

Dzień Współpracy Rozwojowej! Jak żyje ponad milion Syryjczyków w Libanie i co robimy, by ich życie było choć trochę łatwiejsze? Dlaczego dzieciaki oprócz dojazdu do szkoły, potrzebują również pomocy psychologicznej?
Czytaj więcej