Aktualności PCPM

Ochrona przed powodzią w Gruzji. Tak to robimy

Położona na granicy Europy i Azji, Gruzja, jest krajem o powierzchni niespełna dwukrotnie większej od województwa mazowieckiego. Zmienność klimatu na stosunkowo niewielkim obszarze skutkuje naprzemiennie powodziami oraz okresami suszy. Szczególnie...
Czytaj więcej

Wsparcie rolnictwa 2012

Projekt ma na celu pomoc dla 80 drobnych gospodarstw rolniczych Dystryktu Betlejemskiego oraz 35 uczniów Szkoły Rolniczej Al-Arroub (Dolina Hebronu) poprzez ustanowienie nowoczesnych i innowacyjnych systemów produkcji rolnej.
Czytaj więcej

Wsparcie rolnictwa 2013

Projekt jest interwencją promującą rozwój przedsiębiorczości, skierowaną na rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie nowych źródeł dochodów dla wybranej grupy beneficjentów – drobnych rolników Dystryktu Hebrońskiego i Betlejemskiego.
Czytaj więcej

Wsparcie rolniczej spółdzielni kobiecej w Al-Jalama 2014

Al-Jalama leży w bezpośrednim sąsiedztwie muru bezpieczeństwa, na granicy z Izraelem. Wieś sklasyfikowana została w systemie humanitarnym OCHA jako lokalizacja poszkodowana wyburzeniami domów i zniszczeniem zasobów rolnych w związku z...
Czytaj więcej

Gruzja: reformujemy zarządzanie kryzysowe

Z jednej z najbogatszych republik sowieckich Gruzja po rozpadzie ZSRR stała się krajem upadłym. Zmiana systemu nie dokonała się tu równie gładko jak gdzie indziej. Do niedawna istniał tutaj stary,...
Czytaj więcej

Co robimy?

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej...
Czytaj więcej