PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

supervisor

Registration center supervisor

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Projekt obejmie 1200 rodzin z województwa lubelskiego.