PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Ukraińcy

Jak otrzymać wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Polsce

Regularne zapomogi, zatrudnienie osób z Ukrainy w Polsce a także wsparcie dla samorządów. To główne filary pomocy uchodźcom z Ukrainy jakie realizuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w naszym kraju. Poniżej znajduję się zbiór porad i odnośników dla osób z Ukrainy, które chcą uzyskać wsparcie w Polsce przez Fundacje PCPM. Zobacz jak otrzymać wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Polsce?