PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Winfocus

The PCPM will attend the Winfocus Medical Conference – 250 lecturers and over 120 hours of speeches

From 1-4th of December, the Winfocus World Medical Congress will take place. It will gather lecturers and participants from around the world. Given that PCPM providing help for years in the medical field also has a lecture.

PCPM patronuje konferencji medycznej Winfocus – to ponad 250 wykładowców i ponad 120 godzin prelekcji

W dniach 1-4 grudnia odbędzie się Światowy Kongres Medyczny Winfocus, który skupi prelegentów i uczestników z całego świata. PCPM, które od lat niesie pomoc między innymi z zakresu medycyny, również wygłosi prelekcję.