Ukraina. Dzieci-uchodźcy rozpoczną naukę w wyremontowanych szkołach

Remonty oraz renowacje obejmują 10 budynków szkół podstawowych i średnich. Spora część z nich została zakończona przed 1 września, kiedy to najmłodsi wracają do nauki.

Studenok - stare okna szkoły przed remontem (lipiec 2016)

Studenok – stare okna szkoły przed remontem (lipiec 2016). Fot. Archiwum PCPM

Jednym z remontowanych z polskich funduszy budynków jest szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Studienoku. Dwa lata temu do leżącej na granicy obwodów charkowskiego i donieckiego wsi trafiły setki mieszkańców Doniecka uciekających przed coraz bardziej intensywnymi walkami. Obecnie w wiejskiej szkole w klasach 1-8 uczy się 140 dzieci, w tym 20 uciekinierów z Doniecka. Uchodźcą jest również jeden z 26 nauczycieli.

Szkoła nie była remontowana od czasów upadku Związku Radzieckiego. Część toalet nie działa, wody opadowe podmywają jedną ze ścian budynku.

Studenok - przygotowanie do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Fot. Archiwum PCPM

Studenok – przygotowanie do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Fot. Archiwum PCPM

Jednak najpilniejszą potrzebą była wymiana starych drewnianych okien i drzwi, co miało ochronić uczniów i nauczycieli przed przejmującym chłodem, zwłaszcza zimą, kiedy temperatury sięgają -30 st. C. Do tej pory nieszczelności – sięgające nawet 2 cm – uniemożliwiały ogrzanie klas lekcyjnych, a tym samym komfortowe przeprowadzanie zajęć. Co gorsza, wzrost cen gazu ziemnego na Ukrainie sprawił, że ogrzewanie budynku zaczęło przerastać możliwości niewielkiego budżetu miejscowych władz.

Studenok - sala do nauki fizyki z nowymi oknami

Studenok – sala do nauki fizyki z nowymi oknami. Fot. Archiwum PCPM

Fundacja PCPM dzięki środkom Fundacji Solidarności Międzynarodowej prowadzi interwencyjne remonty 10 szkół podstawowych we wschodniej Ukrainie, gdzie uczą się dzieci uchodźców z Donbasu. W szkole w Studienoku tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zostało wstawionych 81 nowych, trójszybowych okien. Sztukaterię wokół nich sfinansują władze powiatowe, które włączyły się w przeprowadzanie remontu.

Studenok - biblioteka szkolna z nowymi oknami

Studenok – biblioteka szkolna z nowymi oknami. Fot. Archiwum PCPM

Miejscowe władze doceniły prognozowany spadek nakładów na ogrzewanie szkoły o 20-25%. Oszczędności zostaną przeznaczone na nowe pomoce naukowe.

Pełna lista szkół objętych remontami we wschodniej części Ukrainy: mapy google

W ramach tych samych działań we wschodniej części kraju, 20 szkół (w tym 10 już remontowanych) zostanie w pełni bądź częściowo wyposażonych. Doposażony zostanie również ośrodek kolonijny dla dzieci-uchodźców Romaszka pod Charkowem.

Źródło: www.maps.google.pl

Źródło: www.maps.google.pl

Projekt Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie współfinansowany jest ze środków „Nagrody Solidarności” Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, realizowany przez PCPM.

solid