W Światowym Dniu Uchodźcy wraz z UNHCR rozpoczynamy realizację programu zapomóg pieniężnych dla uchodźców

„Cieszę się, że dzień rozpoczęcia realizacji programu przypada na Światowy Dzień Uchodźców. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony przez ONZ, by pokazać, że o nich pamiętamy. To moment, w którym możemy uczcić ducha niezłomności uchodźców, pokazać ich odwagę, jak sobie radzą pomimo przeciwności losu. 20 czerwca służy także temu, by przekazać światu komunikat, że każdy człowiek zasługuje na to, by żyć godnie” – mówiła pracowniczka UNHCR na misji podczas pierwszego dnia zapisów Itimad Farmawi. „Mottem tegorocznego święta brzmi +każdy ma prawo do bezpieczeństwa+. Oznacza to, że każdy, nieważne skąd przychodzi, dokąd zmierza, ma prawo do tego, by żyć godnie i bezpiecznie” – dodała.

Do końca lipca, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej będzie prowadzić rejestrację w goszczącym nas mieście. „Planujemy w tym czasie zarejestrować ponad 3 tys. rodzin uchodźczych. Dzięki współpracy wszystkich stron, UNHCR, miasta Lublin i Fundacji PCPM pomoc trafi do potrzebujących” – tłumaczył koordynator bazy danych projektu PCPM Przemysław Stachura. Jak podkreślił, zapomogi finansowe będą wypłacane przez okres trzech miesięcy.

O szczegółach projektu opowiadała dalej Itimad – „przeprowadziliśmy szkolenie zespołu, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie rejestracji. Sesje dotyczyły nie tylko kwestii obsługi systemu, ale także, standardów humanitarnych którymi się kierujemy, gdy świadczy pomoc”. Podkreśliła również jak istotna jest odpowiednia komunikacja w kontaktach z uchodźcami.

W Światowy Dzień Uchodźcy składamy życzenia pokoju i bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego domu.