Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki

„Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” to akcja prowadzona przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, wspierana przez Miasto Stołeczne Warszawa. Celem akcji jest zorganizowanie w szkołach od 9 do 20 kwietnia kwesty przeznaczonej na pomoc uczniom szkoły w Krasnogoriwce.

Podobnie, jak pomagaliśmy gruzińskim szkołom, tak tą inicjatywą kontynuujemy edukacyjne programy pomocowe Warszawy dla uczniów w krajach dotkniętych wojną na całym świecie – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent stolicy – Zachęcam wszystkie warszawskie szkoły do przyłączenia się do akcji.

Krasnogoriwka to niewielkie miasto położone w strefie wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy, 20 km od okupowanego przez separatystów Doniecka. Przed wojną w mieście działało 5 publicznych szkół. Obecnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy wszystkich tych placówek zostali przeniesieni do jednego budynku – na dwie zmiany uczy się ponad 400 uczniów w wieku 6-17 lat. Ich rodzice z różnych względów nie zdecydowali się na opuszczenie miasta.

Wojna w Krasnogoriwce oznacza codzienne zagrożenie ostrzałem. Uczniowie często chronią się w piwnicach budynku. Warunki są skrajnie trudne. Brakuje wody, kanalizacji i ogrzewania. Sytuację, w niewielkim stopniu, ratują elektryczne grzejniki i woda w cysternach.

Uczniów z Krasonogoriwki zapytano o ich marzenia. Ich odpowiedzi, niezależnie od wieku, były podobne: marzę o tym, żeby zaczął się pokój i żeby uczyć się w mojej szkole, chcę pokoju i żebyśmy wrócili do naszej szkoły, żeby kule nie latały, chcę pokoju i żeby ludzie żyli spokojnie, jak przedtem.

Warszawscy uczniowie pomogą natomiast bezpośrednio ukraińskim rówieśnikom, którzy niemal codziennie część lekcji odbywają w zimnych, nieogrzewanych pomieszczeniach i piwnicach. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy: ciepłych śpiworów, kocy termicznych, apteczek, latarek, termosów, materacy oraz pomocy dydaktycznych. Przekazane przez warszawskich uczniów pieniądze w całości przeznaczone będą dla uczniów z Krasonogriwki. Aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, potrzebne rzeczy zakupione zostaną na Ukrainie i przekazane bezpośrednio potrzebującym.

Pieniądze zbierane są do puszek w szkołach, jednak można również dokonać wpłaty na konto Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Działania solidarnościowe

Warszawa pomagała wcześniej innym szkołom dotkniętym przez wojnę. W 2009 r. stołeczny ratusz zaprosił 120 dzieci z Gruzji, z terenów na które najechały wojska rosyjskie. Dzieci były przez trzy tygodnie w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym w Mielnie nad Bałtykiem. W ciągu ostatnich 11 lat gościliśmy dzieci z Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Syrii. W 2014 r. w Warszawie przez 2 tygodnie podczas kolonii edukacyjnych wypoczywały dzieci z Ukrainy, z rodzin poszkodowanych podczas wydarzeń na tamtejszym Majdanie. Miasto sfinansowało pobyt 30 osób, dla których przygotowano pełen atrakcji program, obfitujący w wycieczki i różnorodne zajęcia. Warto podkreślić z jak pozytywnym odbiorem spotkaliśmy się wówczas: w większości miejsc uzyskano deklaracje o nieodpłatnym udostępnieniu atrakcji dla gości z Ukrainy. Uczestnicy kolonii spotkali się także ze swoimi warszawskimi rówieśnikami podczas wspólnych zabaw w ramach programu „Lato w mieście”.

Warszawa i jej mieszkańcy nie pozostali obojętni na międzynarodowy apel o pomoc i włączyli się aktywnie w finansowe wsparcie dla Aleppo, gdzie tysiące ludzi pozostaje bez dachu nad głową. Mieszkańcy stolicy wsparli zbiórkę pieniędzy do puszek podczas spektakli, koncertów charytatywnych czy wydarzeń sportowych organizowanych przez stołeczne instytucje kultury. Udało się zebrać blisko milion złotych. Pieniądze zostały przekazane na rzecz szkół znajdujących się na pograniczu syryjsko-libańskim, do których uczęszczają uchodźcy z Syrii.

Tak, jak i przy powyższych akcjach, tak i teraz warszawscy nauczyciele mogą skorzystać z przygotowanych scenariuszy lekcji:

wprowadzających do sytuacji na Ukrainie i opracowanych przez doradców metodycznych WCIES.

Więcej informacji.

Warszawa stawia na edukację wielokulturową

Warto przypomnieć, że w warszawskich szkołach od 11 lat realizujemy projekty z zakresu edukacji międzykulturowej, powiązanej z zagadnieniami uchodźców. W ramach „Młodzi obywatele Warszawy” szkoły realizują programy wychowawcze mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów w różnych środowiskach, wykształcenie postawy tolerancji oraz otwartości. Natomiast, projekt „Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom” służy integracji dzieci cudzoziemskich, uchodźców i z mniejszości narodowych. W ciągu 11 lat na projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, przeciwdziałające ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji i budujące przestrzeń dialogu, Warszawa przeznaczyła 2,3 mln zł. W tym roku szkolnym to 600 tys. zł.
W lutym i marcu trwała kampania dedykowana wszystkim mieszkańcom – „Warszawiacy się nie boją”, która była odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Polsce, szczególnie wobec uchodźców, przejawiającą się wzrostem aktów agresji.

Dzieci uchodźców i imigrantów w naszych szkołach

W warszawskich przedszkolach i szkołach (publicznych i niepublicznych) jest coraz więcej dzieci cudzoziemskich. Teraz jest to 7,5 tys. przedszkolaków i uczniów, w tym w miejskich placówkach – 3,5 tys. Cztery lata temu (2014 r.) było ok. 2,5 tys. dzieci i młodzieży. Najwięcej mamy uczniów z Ukrainy – blisko 1,4 tys. W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń działa punkt kontaktowy i zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów.

Uczniowie wolskiej szkoły włączają się w akcję

W Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi od 7 lat funkcjonują Międzyprzedszkolny i Międzyszkolne Zespoły Nauczania Mniejszości Ukraińskiej – a uczniowie z Ukrainy, których w tym roku szkolnym jest blisko 80, uczestniczą w zajęciach z języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy. Szkoła podejmuje również szereg działań na rzecz integracji kulturowej i wsparcia dzieci cudzoziemskich. Celem prowadzonych zajęć jest opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki. Nauczyciele stale wzmacniają swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi nieznającymi języka polskiego.

Uczniowie cudzoziemscy uczą się we wszystkich wolskich szkołach, gdzie uzyskują wsparcie w nauce języka polskiego oraz innych przedmiotów. – Nasze szkoły to przyjazne dla nich miejsca. Świadczy o tym duża liczba działań ukierunkowanych na wielokulturowość, różnorodność, tolerancję (festiwale, dni wielokulturowości, festyny rodzinne), a przede wszystkim na wzajemną pomoc. Z pomocą nauczycieli i rodziców organizują kiermasze własnoręcznie wykonanych prac, zbiórkę artykułów żywnościowych, odzieży, przyborów szkolnych, zabawek. Fundusze i artykuły, które uda się zgromadzić trafiają do potrzebujących nie tylko w Polsce – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Dobrym przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, która od lat promuje działania zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu. Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego działają m.in. na rzecz dzieci uchodźców z Czeczenii i dzieci rodzin migrantów z różnych krajów.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja PCPM przeprowadziła na Ukrainie remonty szkół w obwodzie ługańskim oraz zorganizowała kolonie dla dzieci w Romaszce. W ramach projektu (współfinansowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej) wymieniono okna i drzwi w 10 najbardziej zniszczonych placówkach z terenów wiejskich, a 20 ośrodków edukacyjnych zaopatrzono w niezbędne meble, sprzęt komputerowy i przybory szkolne.

Ponadto, Fundacja niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie – wspiera uchodźców syryjskich przebywających w Libanie, ośrodki zdrowia w Ugandzie i Centrum dożywiania w Sudanie Południowym oraz realizuje programy rozwojowe w Kenii, Palestynie i Gruzji.