PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Wielka Licytacja Wydawnictwa Literackiego na rzecz Ukrainy

Notes noblowski od Olgi Tokarczuk, rękopisy wierszy Ewy Lipskiej, notatki Szczepana Twardocha do sztuki Byk, obraz Romy Ligockiej stworzony szminką, zdjęcie Stanisława Lema z podpisem pisarza od Tomasza Lema, zdjęcie Wandy Rutkiewicz z oryginalnym autografem himalaistki przekazane przez biografkę Annę Kamińską, kotwa z Giewontu podarowana przez Pawła Skawińskiego i dodatkowo – niemal 500 egzemplarzy książek z podpisami największych gwiazd polskiej literatury. Wydawnictwo Literackie ogłasza Wielką Licytację na rzecz Ukrainy. Całkowity dochód zostanie przekazany Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

 

Olga Tokarczuk w mowie noblowskiej wydanej przez Wydawnictwo Literackie pod tytułem Czuły narrator pisze tak: Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu.

Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i współzależny. Nie pierwszy raz literatura przychodzi nam z pomocą, podsuwając słowa na opisanie tego, co czujemy. A obecnie w obliczu wojny w Ukrainie i największego od kilkudziesięciu lat kryzysu uchodźczego czujemy przede wszystkim, że nie możemy zgodzić się na zło i że chcemy wspierać potrzebujących – setki tysięcy kobiet z dziećmi, które przybyły do Polski, szukając schronienia. Jesteśmy – jak to ujęła noblistka – „przejęci ich losem, ich kruchością i nieodpornością na cierpienie”.

Dlatego Wydawnictwo Literackie wspólnie ze wspaniałymi autorkami i autorami rozpoczyna Wielką Licytację na rzecz Ukrainy. Całkowity dochód zasili konto Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak można pomóc i jakie przedmioty wystawiamy na licytację? Po pierwsze WL przekazuje 500 książek z odręcznymi autografami pisarzy – na liście autorów same największe nazwiska polskiej literatury: Olga Tokarczuk, Ewa Lipska, Katarzyna Grochola, Roma Ligocka, Jacek Dukaj, Szczepan Twardoch i wielu innych!

Książki z autografami i przedmioty podarowane przez autorów można znaleźć w Allegro Charytatywni, na koncie Wydawnictwa Literackiego: https://allegro.pl/uzytkownik/WUELKA. Autorki i autorzy związani z Wydawnictwem Literackim postanowili też przekazać na rzecz uchodźców swoje pamiątki i przedmioty o wartości sentymentalnej. Lista przedmiotów jest długa i wyjątkowa. Olga Tokarczuk ofiarowała wyjątkowy notes noblowski podarowany przez Akademię Szwedzką. Poetka Ewa Lipska na rzecz licytacji przekazuje rękopisy swoich wierszy z tomu Miłość w trybie awaryjnym. Szczepan Twardoch przekazuje wydruk swoich notatek, zapisków i rysunków z prac nad sztuką Byk. Wyjątkowo przedstawia się też obraz Romy Ligockiej – pisarka wykonała go w Nicei, gdy ogłoszono lockdown związany z pandemią koronawirusa. Co ważne, namalowała go szminką na kuchennym, papierowym ręczniku. Anna Kamińska wystawia na licytację zdjęcie Wandy Rutkiewicz z podpisem himalaistki – pisarka otrzymała je od rodziny Wandy Rutkiewicz, gdy pracowała nad głośną biografią Wanda. A skoro już o górach mowa – Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego i współautor książki Tatry przekazuje stalową kotwę, wyrwaną przez piorun ze zbocza Giewontu. Bez wątpienia ogromną wartość ma przedmiot podarowany przez Tomasza Lema – to zdjęcie Stanisława Lema z autografem pisarza. Jak wszyscy pamiętamy, wybitny pisarz i myśliciel urodził się we Lwowie, zawierucha wojenna sprawiła, że osiadł w Krakowie i tu spędził niemal całe swoje życie, wiążąc się z Wydawnictwem Literackim.

Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie. Bądźmy czuli. Wtedy wygramy.

LICYTUJCIE!