Władze i mieszkańcy stolicy Libanu beneficjentami programu „Cash for Work” realizowanego w Bejrucie przez PCPM

Program robót publicznych prowadzony jest przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) w Libanie we współpracy z samorządami lokalnymi i zapewnia krótkoterminowe zatrudnienie mieszkańców regionów objętych projektem. Do realizacji wybrane zostały działania wymagające dużego nakładu pracy – przede wszystkim prace związane z utrzymaniem i udrożnieniem systemów odwadniających, a także utrzymaniem dróg.

W przeżywającym ogromny kryzys gospodarczy Libanie działalność samorządów lokalnych jest mocno niedofinansowana i gminom brakuje środków na realizację swoich podstawowych zadań. Program robót publicznych prowadzony przez PCPM wspiera budowę i utrzymanie infrastruktury w gminach, poprawiając warunki życia lokalnych społeczności. Ponadto często jest jedynym źródłem dochodu dla wielu rodzin w ogarniętym zapaścią ekonomiczną kraju.

Szczególne znaczenie dla Libanu mają projekty z programu „Cash for Work” realizowane w prowincji Akkar na północy kraju. W miejscowościach Kubajat, Katlabe i Fnaideq PCPM wspiera budowę systemu wodociągów, systemu ściekowego i oczyszczalni ścieków, o czym piszemy. Znaczenie tych inwestycji jest tym większe, że w październiku 2022 r. w Libanie stwierdzono pierwszy od wielu lat przypadek cholery, która jest chorobą wynikającą m.in. ze spożywania brudnej wody.

Program znakomicie sprawdza się także w stolicy kraju – Bejrucie. Zatrudnienie przy pracach publicznych mieszkańców stolicy dotycz prac przy rewitalizacji sieci elektrycznej, pielęgnacji i nasadzeniu zieleni miejskiej, remoncie jednostki straży pożarnej, a także szyciu maseczek i toreb wielorazowego użytku.

W jednej z najbiedniejszych dzielnic Bejrutu – Bourj Hammoud – PCPM zrewitalizował lokalną uliczkę: zamontowano lampy solarne, uporządkowano i zabezpieczono przewody elektryczne, zrewitalizowano nawierzchnię ulicy. Tego typu projekty podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców, poprawiają komfort ich życia, a także zwiększają wartość nieruchomości. Uczą także dbania o własność publiczną.

Na pewno jest bezpieczniej, bo w nocy ulica jest oświetlona. Sąsiedzi z innych ulic widzą tę różnicę, mówią, że też by chcieli u siebie takie zmiany. Nie ma też śmieci na ulicy, choć zawsze tu leżały – chyba się nauczyliśmy, że to nasza wspólna ulica i musimy o nią razem dbać. Prace przy renowacjach wykonywali nasi ludzie, dostali za to pieniądze, ale też sami teraz pilnują czy nikt nie śmieci i nie niszczy tego, co wybudowaliśmy razem. Bez pomocy z Polski nadal warunki mieszkania tu byłyby złe” – ocenia Hassna Meraabi, mieszkanka jednej z ulic zrewitalizowanej przez PCPM.

Przedstawiciele lokalnej władzy miejskiej podkreślają dodatkowo wysoką efektywność i dużą wartość pomocy oferowanej im przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Chcę podkreślić, że na tle innych organizacji pomocowych, PCPM wyróżnia się ogromną elastycznością w podejściu do zaspokajania naszych potrzeb. Inne organizacje pomocowe przychodzą do nas z gotowymi rozwiązaniami i pomysłami, na zasadzie „bierzecie to, co dajemy, albo nic”. PCPM najpierw słucha naszych potrzeb, a potem przygotowuje projekt działania i pomagania. Efektywność tej pomocy i wydawanych pieniędzy jest dzięki temu dużo większa niż pomoc kierowana do nas przez osoby, które nigdy tu nie były. (…) Dotyczy to m.in. projektów renowacji i tworzenia lokalnej infrastruktury – montażu oświetlenia na ulicach naszej dzielnicy, zabezpieczeniu setek metrów przewodów elektrycznych, które powodowały ryzyko pożarów czy montażu paneli solarnych w remizie strażackiej” – mówi nam George Krikorian, przedstawiciel dzielnicy Bourj Hammoud w Bejrucie.

Oprócz programu „Cash for Work” Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pomaga Libańczykom i uchodźcom syryjskim przez program „Cash for Rent”, a także przez aktywizację ekonomiczną Libańczyków.

Przez dziesięć lat działalności misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie, w latach 2012-2021, PCPM wdrożył ponad 40 projektów pomocowych o wartości 95 mln USD. Środki na działania PCPM w Libanie pochodzą z różnych źródeł: 55% kosztów pokrywa program Polska pomoc (Polish Aid) koordynowany przez polski MSZ, 30% pokrywają agendy ONZ, a 12% wartości projektów finansowanych jest ze środków UE. W ramach współpracy z programem Polska Pomoc (Polish Aid) prowadzącym przez MSZ, PCPM wdraża program wsparcia lokalnych samorządów i lokalnych społeczności dotkniętych przez pandemię COVID-19 oraz kryzys gospodarczy. Program pomocy rozpisany jest na lata 2021-2023.