Wspieramy ratowników w Palestynie!

Za pełnienie służby ratownictwa medycznego na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy odpowiedzialne jest Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca, czyli Palestine Red Crescent Society (PRCS). Organizacja powstała w 1968 roku i od samego początku jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (International Red Cross and Red Crescent Movement). Oprócz działań ratowniczych, PRCS prowadzi także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym oraz pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

Służba także na Świecie

Praca ratowników w Palestynie to nie tylko dyżury w stacjach pogotowia, wyjazdy do nagłych wypadków, czy zabezpieczanie dużych wydarzeń i zgromadzeń. Ratownicy, lekarze i pielęgniarki gotowi są pomagać potrzebującym w każdej części świata. Pod nadzorem Palestyńskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (PICA – Palestinian International Cooperation Agency) funkcjonuje Zespół Szybkiego Reagowania i ratownictwa: RRRT (Rapid Response & Rescue Team). Ratownicy i lekarze zrzeszeni w Zespole biorą udział w międzynarodowych akcjach ratunkowych i pomocowych na wezwanie rządów innych państw, które znalazły się w trudnej sytuacji,  np. zostały dotknięte katastrofą naturalną. Gotowi są w krótkim czasie wyruszyć z Zachodniego Brzegu, żeby udzielić niezbędnego wsparcia medycznego i potrzebnej pomocy wyspecjalizowanych ratowników. Wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego Zespół RRRT był już m.in. na Dominikanie, w Indonezji czy Ekwadorze. 

Polska Pomoc dla ratownictwa w Palestynie

System zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego w Palestynie, w tym PRCS, od kilku lat ulega sukcesywnym reformom. Są one koordynowane przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia i mają na celu uporządkowanie rynku świadczeń medycznych, usystematyzowanie zasad pracy ratowników i innych zawodów medycznych w opiece przedszpitalnej, a także podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych. W zachodzących zmianach ma swój udział także Polska i polscy eksperci ratownictwa medycznego, którzy w ramach projektu finansowanego przez polskie MSZ, a implementowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), pomagają władzom oraz ratownikom z Palestyny. 

PCPM, dzięki wsparciu Polskiej Pomocy, realizuje szereg projektów rozwojowych w Palestynie już od blisko 9 lat. W obecnym projekcie, eksperci PCPM biorą udział m.in. w przygotowaniu regulacji określających uprawnienia i zasady pracy ratowników oraz systemu ich ustawicznego kształcenia.

W efekcie tej współpracy powstał m.in. program pierwszego w Palestynie kursu odświeżającego wiedzę zdobytą podczas podstawowego kształcenia ratowników, wzorowany na polskim Kursie Doskonalenia Ratowników Medycznych. Program kursu został specjalnie dostosowany do potrzeb i oczekiwań palestyńskich ratowników. Polscy eksperci – członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM – wykorzystali w tym celu informacje uzyskane podczas wspólnych dyżurów, pełnionych przez Polaków wraz z ich Palestyńskimi koleżankami i kolegami, na 16 stacjach karetek na Zachodnim Brzegu. 

Polscy ratownicy występują także w roli instruktorów, przygotowując przyszłe kadry szkoleniowe PRCS. Pierwsza edycja kursu doskonalącego dla ratowników z PRCS, zaplanowana na październik b.r., będzie jednocześnie kursem instruktorskim dla przyszłych wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia w kolejnych jego edycjach. Mają oni już za sobą kurs z metodyki prowadzenia zajęć, podczas którego poznali m.in. zasady nauczania kursantów przy wykorzystaniu scenariuszy medycznych. Metoda ta, polegająca na możliwie realnym odzwierciedlaniu rzeczywistych warunków pracy i wyzwań diagnostycznych, staje się powoli standardem w procesie kształcenia kadr medycznych na świecie. Dzięki wspólnej pracy PCPM i PRCS, zostanie ona także wprowadzona do palestyńskiego systemu ustawicznego kształcenia dla ratowników medycznych.

Równolegle do powyższych działań, polscy eksperci są także zaangażowani w prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu przedszpitalnej opieki nad poszkodowanymi i pomocy psychologicznej dla ratowników Zespołu RRRT PICA. Ponadto PCPM dostarcza wyposażenie medyczne dla blisko 100 karetek, Izby Przyjęć w Palestyńskim Centrum Medycznym w Ramallah, jak również dla RRRT PICA. 

We wrześniu, wspólnie z PRCS, PCPM rozpoczął szkolenia z pierwszej pomocy dla ludności cywilnej, zamieszkującej małe miejscowości w tzw. Strefie C, do których pogotowie nie zawsze może dotrzeć na czas. Uczestnicy tych szkoleń zostaną wyposażeni przez PCPM w apteczki pierwszej pomocy, aby móc jeszcze sprawniej udzielać pomocy, gdy jest to potrzebne. Wszystkie te działania zmierzają do trwałego usprawnienia systemu palestyńskiego ratownictwa medycznego i podniesienia jakości pomocy udzielanej osobom potrzebującym.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)