Wyniki drugiej Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

starsza pani w pokoju
starsza pani w pokoju

Znamy laureatów drugiej Edycji Konkursu Grantowego POP Fund na projekty małe, duże i średnie. Do konkursu wpłynęło 257 wniosków. Przyznaliśmy dofinansowanie 8 projektom małym, 12 projektom średnim oraz 7 projektom dużym.

starsza pani w pokoju

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w drugiej Edycji Konkursu realizowane będą na terenie całej Polski, w większości województw, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i dużych miastach zamieszkanych przez znaczną liczbę uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

Największa liczba projektów, bo aż 9 dotyczy wsparcia edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy we włączaniu ich do polskiego systemu edukacji. Drugą, dużą grupę stanowią projekty aktywizacji zawodowej, szczególnie skierowane do matek małych dzieci. Są także projekty związane ze wsparciem szczególnie wykluczonych i defaworyzowanych grup, jak mniejszości seksualne czy młodzież z tak zwanych trudnych dzielnic dużych miast. 

Budżet drugiej Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Budżet drugiej Edycji Konkursu Grantowego POP Fund początkowo zakładał 6 milionów złotych. Decyzją Komitetu Sterującego, łączna wartość finansowania nieznacznie przekracza tę kwotę i wynosi 6 021 105 złotych. Realizacja konkursu jest możliwa dzięki donatorom: Meta, Google.org, The Pfizer Foundation i Fundacji Biedronki.

Dzięki wsparciu nowego darczyńcy, jakim jest Fundacja Biedronki, mogliśmy przeznaczyć 1 116 000 złotych na projekty skierowane do osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

Prawie 73 000, czyli 7 proc. uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, to osoby powyżej 60. roku życia.

Wśród sfinansowanych jest 5 projektów, które są nakierowane konkretnie na potrzeby osób starszych.” – tłumaczy Agnieszka Nosowska menedżerka Funduszu.

Szczegółowe wyniki konkursu na stronie popfund.pl: Wyniki 2 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund