Wyposażenie szpitali, szkolenia. PCPM rozwija medycynę ratunkową w Tanzanii

Polsko-Tanzańskie Centrum szkoleniowe
Polsko-Tanzańskie Centrum szkoleniowe

Dzięki wsparciu realizowanemu przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niektóre szpitale w Tanzanii są w stanie leczyć zgodnie z europejskimi standardami. Polska zapewnia Tanzańczykom szkolenia medyczne oraz odpowiednie wyposażenie i aparaturę placówek medycznych.

Ponad 2 tys. osób przeszkolonych w Tanzanii

Fundacja PCPM wybudowała i wyposażyła Tanzańsko-Polskie Centrum Szkoleniowe Medycyny Ratunkowej w Dar es Salaam, największym mieście kraju z populacją przekraczającą 6 milionów. Do końca 2024 r. Polacy planują przeszkolić 2 tys. lekarzy i pielęgniarek oraz 150 funkcjonariuszy służb publicznych – strażaków, policjantów, ratowników medycznych i skautów.

– Polscy instruktorzy, z którymi współpracujemy, uczą Tanzańczyków udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, obsługi defibrylatorów AED, zarządzania pacjentem urazowym oraz korzystania z ultrasonografu w stanach nagłych.

Adam Kukliński

Beneficjentką szkoleń jest m.in. oddział ratunkowy szpitala Chanika na przedmieściach Dar es Salaam. Jego szefowa Rose Mtangi ocenia, że dzięki pomocy z Polski lokalni lekarze są w stanie pomagać zgodnie ze standardami obowiązującymi w Europie.

– Wcześniej często się zdarzało, że nie umieliśmy pomóc pacjentowi, nie wiedzieliśmy jak go prawidłowo zbadać, zdiagnozować. Pracuję w tym szpitalu od 7 lat i jestem świadoma, z jakimi problemami i brakami musimy się tu mierzyć. Problemem są nawet najbardziej podstawowe rzeczy, bo brakuje nam sprzętu, wyposażenia. Na szczęście, dzięki pomocy z Polski, sytuacja się znacznie poprawiła.

powiedziała Rose Mtangi

PCPM doposaża szpitale w Tanzanii

Oprócz szkoleń fundacja PCPM wyposaża tanzańskie szpitale i kliniki w sprzęt medyczny. W ramach projektu, do siedmiu placówek medycznych w tym afrykańskim kraju trafiły m.in. fantomy, kamizelki do nauki postępowania z zadławieniem czy trenażery do ćwiczenia wkłuć doszpikowych i do tamowania krwotoków. Tanzańskie szpitale zostały przez Polaków wyposażone też w sprzęt diagnostyczny – zestawy USG, aparaty EKG, kardiomonitory, sprzęt do infuzji dożylnych, aparaturę do terapii tlenowej, a także sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intubacji.

Szkolenia w Tanzanii

Pomoc trafiła do szpitali obsługujących dwa największe miasta kraju – do zlokalizowanego na południowym wschodzie Dar es Salaam oraz do leżącej na północy Mwanzy.

– Wiele tutejszych szpitali nie posiada podstawowego sprzętu do ratowania ofiar nagłych zdarzeń, np. wypadków samochodowych, upadków z wysokości czy ciężkich poranień przy pracy. Jeszcze do niedawna w państwowej służbie zdrowia pracowało jedynie 73 lekarzy medycyny ratunkowej. A mówimy o kraju znacznie większym i ludniejszym niż Polska.

zaznaczył Adam Kukliński z PCPM.

Ratownik medyczny to w Tanzanii nowy zawód – pierwsi absolwenci kierunku związanego z medycyną ratunkową ukończyli naukę zaledwie 10 lat temu. Projekty PCPM umożliwiają zdobycie nowych kompetencji przez ratowników, co znacząco poprawia jakość i dostępność pierwszej oraz specjalistycznej pomocy medycznej w kraju. Szkoleni są nie tylko ratownicy, ale również instruktorzy, którzy będą samodzielnie przygotowywać do zawodu kolejnych medyków.

Działalność PCPM w Tanzanii docenił w lutym 2024 r., podczas oficjalnej wizyty, prezydent Andrzej Duda. Jednym z punktów agendy była wizyta w szpitalu Aga Khan w Dar es Salaam, które Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej doposaża, i w którym prowadzi szkolenia.

Szkolenia w Tanzanii

– Te szkolenia, realizowane już od prawie dwóch lat już przyniosły pierwsze wspaniałe efekty w postaci spadku liczby zgonów na oddziałach ratunkowych, na których już w tej chwili pracują instruktorzy, pracownicy i personel medyczny, którzy zostali przeszkoleni w ramach naszego działania rozwojowego – mówił wtedy prezydent Andrzej Duda.

Projekt realizowany przez PCPM finansowany jest z programu „Polska pomoc” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wartość projektu realizowanego w Tanzanii wynosi 4,9 mln zł.

źródło: PAP