Wyrównujemy szanse osób z niepełnosprawnością w Betlejem

W Betlejm ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonują już od kilkudziesięciu lat. Mimo, że te placówki zapewniają podopiecznym zajęcia terapeutyczne i konsultacje lekarskie, to wielu osób po prostu nie stać na sam dojazd na leczenie. Wszyscy pacjenci wymagają ciągłej terapii. Jeśli nie mogą na nią dojechać – są skazani na życie w zamknięciu i brak kontaktu ze światem zewnętrznym.

Wielu naszych podopiecznych nie jest w stanie zapłacić za dojazd na zajęcia. Udział w terapii jest dla niektórych jedyną okazją do wyjścia z domu – mówi kierowniczka jednego z ośrodków, Basma Giacaman.

Dlatego Fundacja PCPM prowadzi zbiórkę na pomoc Palestyńczykom, którzy z powodu chorób i biedy nie są w stanie docierać na terapię. Zebrane środki chcemy przekazać placówkom Al Basma i Al Malath. Dzięki temu pomożemy wspólnie 9. niepełnosprawnym dojeżdżać na zajęcia, integrować się z rówieśnikami korzystać z terapii specjalistycznej.

Ośrodki w Betlejem chcą stworzyć podopiecznym bezpieczną przestrzeń – dzięki odpowiedniemu programowi i kontakcie z innymi ludźmi pacjenci uczą się adaptacji społecznej i radzenia sobie z takimi problemami jak zaburzenia emocjonalne, różnego rodzaju schorzenia i choroby. Niektórzy z nich mieszkają w obozach dla uchodźców lub pochodzą z bardzo biednych rodzin. Gdyby nie instytucje takie jak Al Basma czy Al Malath, ci ludzie nie mieliby szansy na rozwijanie swoich zainteresowań jak zajęcia teatralne, wyplatanie dywanów, uprawianie ogródka.

Fundacja PCPM wspiera w Palestynie rozwój społeczności lokalnej od 2010r. – m.in. w spółdzielniach rolniczych i ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami, w których zainstalowano specjalne systemy, umożliwiające uprawę warzyw i ziół na dachach, tarasach, czy miejscach typowych dla warunków miejskich.

Możesz przekazać wpłatę na konto PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Betlejem.