PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zarządzanie kryzysowe w Gruzji

Film z symulacji podsumowującej projekt zarządzania kryzysowego w Gruzji. Seria szkoleń z zarządzania kryzysowego oraz wieńcząca je symulacja usprawniły działanie służb ratowniczych oraz samorządów gruzińskiego regionu Samsche-Dżawachetii.

 

Projekt był realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) przy współpracy partnerów polskich: Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Otwockiego oraz gruzińskich: Civitas Georgica, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz lokalnych władz samorządowych w ramach programu „Polska Pomoc 2013” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.