Zarządzanie kryzysowe w Gruzji

Projekt był realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) przy współpracy partnerów polskich: Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Otwockiego oraz gruzińskich: Civitas Georgica, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz lokalnych władz samorządowych w ramach programu „Polska Pomoc 2013” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.