Zobacz jak wygląda MEDEVAC HUB

Patient handover
Patient handover

W Rzeszowie, na lotnisku Jasionka działa MEDEVAC HUB, w którym stale zaangażowani w pomoc pacjentom są lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i logistycy z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Głównym zadaniem tego centrum tranzytowego jest zapewnienie opieki medycznej, osobom ewakuowanym z Ukrainy na leczenie do placówek w całej Europie.