PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomoc rozwojowa

... stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego

 

O ile pomoc humanitarna ma na celu zapobieganie śmierci i cierpieniu ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego.

PCPM prowadzi projekty pomocy rozwojowej nieprzerwanie od 2007 roku. Prawie wszystkie z nich są finansowane przez program pomocy rozwojowej MSZ RP „Polska Pomoc”.

GRUZJA: zarządzanie kryzysowe

PALESTYNA: spółdzielnie rolnicze

KENIA: szkolenia strażaków

UKRAINA: pomoc szkołom