PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: maj 2022

Burmistrz Tel Kaif w północnym Iraku: Dom handlowy budowany przez PCPM znacząco poprawi sytuację ekonomiczną naszych mieszkańców

– Budowa marketu znacząco wpłynie na możliwości ekonomiczne wielu naszych mieszkańców. Dla niektórych to zachęta do pozostania w naszej miejscowości, a dla tych, którzy wyjechali – do powrotu – mówi burmistrz dystryktu Tel Kaif w północnym Iraku, Basim Yaqoub Bello. Dzięki projektowi Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej realizowanemu w regionie, gdzie bezrobocie sięga 70%, pracę znajdzie ok. 200 osób.

Ponad 200 rodzin uchodźczych z Ukrainy otrzymało wsparcie finansowe od PCPM w Białymstoku

W ramach programu zapomóg finansowych dla uciekających przed wojną z Ukrainy PCPM, wsparło ponad 200 uchodźczych rodzin w Białymstoku. Wśród priorytetów stawiają oni znalezienie pracy, mieszkania i naukę języka polskiego.

Минуло три місяці з початку війни в Україні. Фонд PCPM надає медичну допомогу, транспортування, евакуацію та інші форми підтримки з самого початку конфлікту

Минуло три місяці, як Росія напала на Україну. Через триваючі бойові дії в країні лише до Польщі прибуло понад 3,3 мільйона біженців, переважна більшість з яких були жінки та діти. З першого дня конфлікту Фундація Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) надає допомогу нужденним як у Польщі, так і в самій Україні, де кількість внутрішніх переселенців оцінюється у 7,7 мільйонів осіб.

It’s been three months since the war in Ukraine broke out. The PCPM Foundation provides medical assistance, and other forms of support from the very beginning of the conflict

Three months have passed since Russia attacked Ukraine. Due to the ongoing hostilities in the invaded country, over 3.3 million refugees came to Poland alone, the vast majority of which were women and children. From the first day of the conflict, the Polish Center for International Aid Foundation (PCPM) provides help to those in need both in Poland and in Ukraine itself, where the number of internal refugees is estimated at 7.7 million people.

Wojna w Ukrainie trwa już trzy miesiące. Fundacja PCPM zapewnia pomoc medyczną, transporty, ewakuacje i inne formy wsparcia

Mijają trzy miesiące od dnia ataku Rosji na Ukrainę. W związku z trwającymi w tym kraju działaniami wojennymi w tym czasie jedynie do Polski napłynęło ponad 3,3 mln uchodźców, z czego zdecydowana większość to kobiety i dzieci. Od pierwszego dnia konfliktu, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) niesie pomoc potrzebującym zarówno na miejscu w Polsce, jak i w samej Ukrainie, gdzie liczbę uchodźców wewnętrznych szacuje się na 7,7 mln osób.

„Wspierajmy Ukrainę na koncertach”. Nowa inicjatywa SOIAR i Fundacji PCPM

Rusza akcja Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych przy współpracy z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - “Wspierajmy Ukrainę na koncertach”. Powstała, aby pomóc Ukrainkom i Ukraińcom w związku z inwazją Rosji na ich kraj. Członkowie SOIAR wspólnie odpowiadają za większość koncertów oraz festiwali odbywających się w Polsce. Fundacja PCPM działa w Ukrainie od początku konfliktu dostarczając konkretną pomoc w konkretne miejsca.

Rusza seria szkoleń ratowników medycznych w Etiopii realizowanych przez PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) w koordynacji z Ministerstwem Zdrowia Etiopii już drugi rok realizuje projekt tworzenia publicznego ratownictwa medycznego w tym kraju. W połowie maja ruszą szkolenia tamtejszych ratowników z aż sześciu etiopskich miast.

’A safe place’ – PCPM foundation supports a refugee centre for people fleeing Ukraine

Mr. Maksym with his family of six was travelling from Ukraine to Srokowo for six days, while the group of women with children who arrived here escaping the war couldn’t take a bath for three weeks. "You should see the smiles on their faces when they came out of the bath with towels wrapped around their heads!" - expressed Ms Eva who runs the refugee centre in the Srokowo commune.