PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: grudzień 2022

Fundacja PCPM prowadzi Centrum Edukacji dla dzieci ukraińskich w Warszawie

220 dzieci z Ukrainy w 11 klasach uczęszcza do Centrum Edukacji przy ul. Mokotowskiej w Warszawie. To nowy projekt Fundacji PCPM. Łącznie w różnych przedsięwzięciach fundacja przeznaczyła 18 milionów dolarów na rzecz krajowego systemu edukacji. To znacząca pomoc, która odciąża polskie szkolnictwo i zarazem pomaga w adaptacji uchodźcom z Ukrainy.

PCPM prowadzi infolinię oświatową dla osób z Ukrainy w Polsce

Do końca roku Fundacja PCPM będzie prowadzić infolinię oświatową dla osób z Ukrainy w Polsce. Od początku miesiąca inicjatywa będzie prowadzona samodzielnie przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), wciąż pod numerem +48 22 100 13 00.

The PCPM runs an education hotline for Ukrainian refugees

The PCPM Foundation will run the education hotline for Ukrainian refugees in Poland until the end of this year. From the start of this month, the Polish Center for International Aid(PCPM) will run it individually, however still at (+48) 22 100 13 00.

Another PCPM aid package for Lebanon: improvement of public safety and strengthening the agricultural entrepreneurship

The Polish Center for International Aid (PCPM) responds to the new challenges facing Lebanon, which is plunged into an economic and social crisis. In addition to the 'Cash for Work' and 'Cash for Rent' programs, the PCPM provides solutions to improve public safety and implements projects to activate agricultural entrepreneurship in the northern part of the country.

Kolejny pakiet pomocowy PCPM dla Libanu: poprawa bezpieczeństwa publicznego i aktywizacja przedsiębiorczości rolnej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej reaguje na kolejne wyzwania stojące przed pogrążonym w kryzysie gospodarczo-społecznym Libanem. Oprócz programów „Cash for Work” i „Cash for Rent” PCPM dostarcza rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo publiczne, a także wdraża projekty aktywizacji przedsiębiorczości rolnej w północnej części kraju.

Medycy PCPM szkolą się na wypadek skażenia nuklearnego, chemicznego czy biologicznego

Członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przeszli w Krakowie specjalistyczne szkolenie przygotowujące do akcji ratunkowych po skażeniu chemicznym, biologicznym, radiologicznym lub nuklearnym tzw. CBRNE. Warsztaty przygotował Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zobaczcie niecodzienną galerię zdjęć!

The authorities and residents of the Lebanese capital are beneficiaries of the 'Cash for Work’ program implemented in Beirut by PCPM

The authorities of the capital of Lebanon emphasize the high effectiveness of the help that PCPM brings to the city through the "Cash for Work" program, i.e. commissioning minor infrastructural and cleaning works to the local community. The beneficiaries of the program are also the poorest inhabitants of Beirut – both Lebanese and Syrians – for whom work provided by the PCPM is often the only source of income.

W północnym Libanie PCPM rozwija program „Cash for Work”

Program „Cash for Work” prowadzony przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) w prowincji Akkar na północy Libanu przyczynia do powstawania niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej. Jednocześnie zapewnia źródło dochodu dla najbiedniejszych mieszkańców miejscowości Kubajat, Katlabe i Fnaideq – zarówno dla Libańczyków, jak i uchodźców z Syrii.