PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: maj 2023

Pomoc z PCPM daje impuls do dalszego rozwoju straży pożarnej w Kenii

Dzięki inicjatywie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w hrabstwie Makueni (południowa Kenia) powstała jedna nowa remiza, a druga została rozbudowana. Gubernator hrabstwa podkreśla ogromną rolę tego projektu i planuje stworzenie czterech kolejnych ośrodków strażackich.

Courses of Polish language for Ukrainians thanks to the Coca-Cola Foundation

The Polish Center for International Aid, in collaboration with CARE and the Coca-Cola Foundation, as well as the Employment Offices, is implementing the "Vocational training for refugees" project. Thanks to this initiative, individuals from Ukraine can learn the Polish language and take advantage of vocational courses, enabling them to better navigate the job market in Poland. Nearly 200 Ukrainian refugees have already completed Polish language courses at levels A1 and A2. These training programs will allow them to secure their first job or find better employment opportunities in Poland.

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane w Warszawie

Prace remontowe w warszawskich placówkach edukacyjnych uczęszczanych przez dzieci uchodźców ukraińskich.

PCPM instructors provide first aid training in Tanzania

- Often we scouts are the first to the place of accidents," points out Amina Maulid, a participant in Polish first aid training in Tanzania. The PCPM Foundation's program in Tanzania trains not only rescuers, but also nurses, firefighters, and scouts like Amina. The goal of this project is to increase security in the Dar es Salaam area. Not only are well-equipped hospitals and professional staff important in the health care system, but also the quick delivery of aid.

Rejestracja do pomocy pieniężnej dla osób z Ukrainy | Реєстрація на грошову допомогу

Польський центр міжнародної допомоги (Фундація PCPM), за підтримки партнерських організацій Норвезька рада зі справ біженців (NRC) і GFFO – Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, а також HelpAge, у рамках підтримки біженців з України розпочинає наступні програми допомоги. | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM), przy wsparciu organizacji partnerskich Norwegian Refugee Council (NRC) i GFFO – German Federal Foreign Office oraz HelpAge, uruchamia następujące programy pomocowe wspierające uchodźców z Ukrainy.

Kenyan firefighters trained by PCPM conducted a series of educational demo shows for the local population

Residents of the towns of Muranga and Ruiru in central Kenya could see and learn how to fight a fire and how to help victims of a car accident as local firefighters organized demo shows of their skills in both towns. Earlier, thanks to the initiative of the Polish Center for International Aid (PCPM), they were trained by Polish specialists.

Instruktorzy PCPM szkolą w Tanzanii z pierwszej pomocy

- Często to właśnie my skauci jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia — wskazuje Amina Maulid, uczestniczka polskich szkoleń z pierwszej pomocy w Tanzanii. W programie Fundacji PCPM w Tanzanii szkoleni są nie tylko ratownicy, ale też pielęgniarki, strażacy i skauci, jak Amina. Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Dar es Salaam. W systemie ochrony zdrowia ważne są nie tylko dobrze wyposażone szpitale i profesjonalny personel, ale też szybkie udzielanie pomocy.

PCPM Foundation reaches out with aid to Zaporizhia’s frontline villages

Volunteers of the PCPM Foundation, regularly deliver aid to Zaporozhye. They also reached the Donetsk region. - We were driving past one of the schools, suddenly in the middle of the road we saw a huge rocket funnel. As it turned out later, two of them hit this school," reports Andrew, who travels to Ukraine with aid.