PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Palestyna: wsparcie systemu ratownictwa medycznego

Autonomia Palestyńska powstała w 1994 roku na mocy porozumienia palestyńsko-izraelskiego jako struktura administracyjna tymczasowo zarządzająca obszarem Zachodniego Brzegu Jordanu (ok. 40% terenu) oraz Strefą Gazy (ok. 6 tys. km²). Obszary te wspólnie funkcjonują pod nazwą Palestyna.

 

Niektóre kraje na świecie uznają Palestynę za państwo. Większość społeczności międzynarodowej traktuje Autonomię Palestyńską jednak inaczej. Zgodnie z porozumieniami w Oslo z 1993 roku, teren ten podzielony został na 3 strefy o różnym statusie:

  • strefa A – tereny pod kontrolą władz palestyńskich, stanowi 18% Zachodniego Brzegu (obejmując większe miasta) oraz Strefę Gazy,
  • strefa B – tereny pod kontrolą palestyńsko-izraelską, stanowi 22% Zachodniego Brzegu i obejmuje zlokalizowane na jego terenie osiedla arabskie, znajdujące się pod militarną kontrolą Izraela,
  • strefa C – tereny pod kontrolą izraelską, poza Wschodnią Jerozolimą obejmuje 60% Zachodniego Brzegu i podlega militarnej i cywilnej administracji Izraela. Władze palestyńskie na tym obszarze zapewniają lokalnej ludności dostęp do edukacji i pomocy medycznej (z wyłączeniem mieszkańców osiedli żydowskich). 70% strefy C (40% całego Zachodniego Brzegu) stanowią osiedla żydowskie, zamknięte strefy militarne, rezerwaty przyrody i tzw. „ziemie państwowe”, co oznacza, że na obszarze tym Palestyńczycy nie mogą wznosić jakichkolwiek trwałych konstrukcji (np. domów).

Zachodni Brzeg Jordanu zamieszkuje ok. 3.3 mln ludzi, w tym 82% Arabów i 18% Izraelczyków – skupionych w osiedlach lub we Wschodniej Jerozolimie. Teren ten, wskutek kilkudziesięcioletniego konfliktu pozostaje zacofany gospodarczo i w dużej mierze uzależniony od zagranicznego rynku i międzynarodowych donorów pomocy rozwojowej.

Od 2017 roku Fundacja PCPM wspiera system ratownictwa medycznego w Palestynie. Szczególnie intensywny okres to lata 2019-2020 kiedy we współpracy z partnerami z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca (PRCS) i Ministerstwa Zdrowia Palestyny, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy przepisy regulujące zasady pracy ratownika medycznego oraz system kształcenia ustawicznego ratowników. W ramach dwuletniego kursu wyszkoliliśmy nowe kadry instruktorskie i a Instytut Ratownictwa Medycznego otrzymał niezbędne wyposażenie szkoleniowe.

Ponieważ na skuteczność pomocy medycznej wpływa nie tylko jakość pomocy świadczonej przez służby medyczne ale również czas podjęcia pierwszych działań ratunkowych, PCPM wspólnie z PRCS zrealizowało szkolenia z pierwszej pomocy dla ludności cywilnej. Szkoleniami objęto mieszkańców z ponad 40 małych miejscowości w tzw. Strefie C, do których pogotowie nie zawsze może dotrzeć na czas. Dzięki temu lokalni świadkowie zdarzenia mogą nieść pomoc medyczną w oczekiwaniu na przyjazd ratowników. Ponad 840 uczestników ukończyło te szkolenia z sukcesem i zostało wyposażonych w osobiste apteczki pierwszej pomocy. Kolejne kilkadziesiąt dużych apteczek przekazano miejscowym ośrodkom użyteczności publicznej.

Przekazaliśmy również wyposażenie medyczne do blisko 100 karetek i szpitalnych oddziałów ratunkowych na Zachodni Brzegu Jordanu. W 2020 skupiliśmy się w szczególności na urządzeniach tak bardzo potrzebnych przy walce z wirusem SARS-COV2, jak wideolaryngoskopy, pulsoksymetry, butle tlenowe czy AED.

Podnieśliśmy też kwalifikacje członków palestyńskiego Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, w skład którego wchodzą lekarze, ratownicy, pielęgniarki ale również inżynierowie oraz strażacy i członkowie palestyńskiej obrony cywilnej. Przeprowadziliśmy liczne szkolenia w tym medyczne ale również z zakresu mechanizamów współpracy międzynarodowej (UN OCHA i INSARAG) oraz zarządzania kryzysowego.

W ramach projektu finansowanego z Polskiej pomocy współpracowaliśmy – i wciąż współpracujemy – z Palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca (PRCS), Palestyńską Agencją Współpracy Międzynarodowej (PICA), która z ramienia palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych koordynuje prace Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, oraz z Ministerstwem Zdrowia Palestyny.

 

Polska Pomoc

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)