PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Palestyna: uczymy przedsiębiorczości

Autonomia Palestyńska powstała w 1994 roku na mocy porozumienia palestyńsko-izraelskiego jako struktura administracyjna tymczasowo zarządzająca obszarem Zachodniego Brzegu Jordanu (ok. 40% terenu) oraz Strefą Gazy (ok. 6 tys. km²). Obszary te wspólnie funkcjonują pod nazwą Palestyna.

 

Niektóre kraje na świecie uznają Palestynę za państwo. Większość społeczności międzynarodowej traktuje Autonomię Palestyńską jednak inaczej. Zgodnie z porozumieniami w Oslo z 1993 roku, teren ten podzielony został na 3 strefy o różnym statusie:

  • strefa A – tereny pod kontrolą władz palestyńskich, stanowi 18% Zachodniego Brzegu (obejmując większe miasta) oraz Strefę Gazy,
  • strefa B – tereny pod kontrolą palestyńsko-izraelską, stanowi 22% Zachodniego Brzegu i obejmuje zlokalizowane na jego terenie osiedla arabskie, znajdujące się pod militarną kontrolą Izraela,
  • strefa C – tereny pod kontrolą izraelską, poza Wschodnią Jerozolimą obejmuje 60% Zachodniego Brzegu i podlega militarnej i cywilnej administracji Izraela. Władze palestyńskie na tym obszarze zapewniają lokalnej ludności dostęp do edukacji i pomocy medycznej (z wyłączeniem mieszkańców osiedli żydowskich). 70% strefy C (40% całego Zachodniego Brzegu) stanowią osiedla żydowskie, zamknięte strefy militarne, rezerwaty przyrody i tzw. „ziemie państwowe”, co oznacza, że na obszarze tym Palestyńczycy nie mogą wznosić jakichkolwiek trwałych konstrukcji (np. domów).

Zachodni Brzeg Jordanu zamieszkuje ok. 3.3 mln ludzi, w tym 82% Arabów i 18% Izraelczyków – skupionych w osiedlach lub we Wschodniej Jerozolimie. Teren ten, wskutek kilkudziesięcioletniego konfliktu pozostaje zacofany gospodarczo i w dużej mierze uzależniony od zagranicznego rynku i międzynarodowych donorów pomocy rozwojowej.

Fundacja PCPM realizuje projekty rozwojowe w Palestynie od 2010 r. Nasza obecność na tym terenie oparta jest na ścisłej współpracy z partnerami lokalnymi. Od kilku lat projekty realizujemy razem z ARIJ (Applied Research Institute – Jerusalem) – utworzoną w 1990 organizacją non-profit troszczącą się o zrównoważony rozwój terytoriów i społeczeństwa Palestyny poprzez zwiększanie kontroli nad dostępnymi zasobami naturalnymi. ARIJ bierze czynny udział w ekonomicznej i zarządczej aktywizacji lokalnej ludności, wspierając ją w pracy nad zdefiniowaniem własnych możliwości poprawy w zakresie struktury zarządzania, finansów, a także produkcji i marketingu.

Od 2017 roku dodatkowym partnerem merytorycznym dla projektu PCPM skupionego na rozwoju spółdzielni rolniczych w Palestynie jest NFC (New Farm Company) – przedsiębiorstwo społeczne zrzeszające kilkanaście kooperatyw rolniczych z Zachodniego Brzegu pod wspólną marką Mawasem (arab. pory roku). NFC, zajmując się kontrolą jakości produkowanej przez spółdzielnie żywności, ich pakowaniem, etykietowaniem i dystrybucją, jest centralnym podmiotem w grupie Mawasem. Wspierany przez PCPM zespół NFC bierze aktywny udział w staraniach o pozyskanie dla marki Mawasem do 2019 roku certyfikatów Eco, Fairtrade, FSSC 22000, Halal oraz Palestyńskiego Instytutu Standaryzacyjnego. Międzynarodowe znaki jakości podniosą rynkową wartość dostarczanych przez kooperatywy produktów i przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności ich wspólnej marki. Rynkowa dojrzałość grupy Mawasem przeniesie się na zwiększenie dochodu poszczególnych spółdzielni i zrzeszonych w nich rolników.

Więcej o marce Mawasem tutaj.

Poza sektorem spółdzielni rolniczych, Fundacja PCPM prowadzi w Palestynie projekt mający na celu promocję alternatywnych sposobów nawadniania ziemi uprawnej oraz aktywizację lokalnej ludności z terenów wiejskich. Instalowane przez zespół projektowy innowacyjne systemy irygacyjne, wykorzystujące oczyszczoną wodę ściekową, pozwalają na bardziej efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi kraju. Nowe technologie zwiększą produktywność nawadnianych obszarów i pomogą w zmianie podejścia miejscowej ludności do wykorzystania dostępnych zasobów wodnych. Z kolei budowa lokalnego rynku, stanowiącego miejsce wymiany produktów i usług, przyczyni się do aktywizacji prowadzących przydomowe uprawy kobiet oraz miejscowej młodzieży – zachęcanej do podejmowania nowych inicjatyw lokalnych. Systemy nawadniania kropelkowego, instalowane dzięki projektowi PCPM, pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej kobiet prowadzących ogródki przydomowe. Z kolei system mini-grantów, oferowany lokalnej młodzieży, zwiększy jej przedsiębiorczość i zaangażowanie w rozwój swojej społeczności.

O aktywizacji kobiet i młodzieży.

Nasze projekty realizujemy ze środków przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc i we współpracy z palestyńską organizacją ARIJ.

Polska Pomoc

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)