[FOTOCAST] Centrum Edukacji PCPM

dzieci przy ławkach w szkole
dzieci przy ławkach w szkole

Darmowa placówka edukacyjna dla dzieci z Ukrainy, z zajęciami w języku ukraińskim i z ukraińskim programem nauczania. To najkrótszy opis prowadzonego w Warszawie przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Centrum Edukacji. Jednak dla uczennic, uczniów, rodziców i nauczycielek to znacznie więcej – To taka szkolna rodzina.

Fotocast o Centrum Edukacji

Tą, nową dla PCPM, formą pokazujemy miejsce wyjątkowe dla tych, którzy na co dzień się tam uczą i nauczają. Pochodzą z różnych stron Ukrainy. Tutaj tworzą społeczność, która spotyka się nawet w weekendy.

Przez dwa lata udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Obecnie największym wyzwaniem jest finansowanie, które pozwoliłoby kontynuować naukę w kolejnym roku szkolnym.

Kinga Gromala, menedżer projektu Centrum Edukacji PCPM

Centrum Edukacji PCPM to obecnie szkoła bez czesnego czy innych opłat. Program ukraiński pozwala na zdawanie egzaminów i promocję do kolejnych klas, a w przyszłości da szansę powrotu do szkół w Ukrainie, jeśli tylko wyrażą taką chęć. Centrum Edukacji PCPM niweluje trudności związane np. z barierą językową, jakie muszą pokonywać dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Mają one dodatkowo 3 godziny zajęć z języka polskiego, żeby łatwiej im było odnaleźć się w nowym kraju. 

PCPM dba również o różne zajęcia integracyjne z polskimi uczniami. Prowadzone są wspólne akcje jak sprzątanie Wisły, wspólne obchody świąt narodowych Polski i Ukrainy i wiele innych. 

Uczniowie, którzy skończyli 11 klasę, otrzymają ukraiński dyplom ukończenia szkoły i będą mogli  kontynuować naukę w Ukrainie, albo po przetłumaczeniu dyplomu dostać się na polskie uczelnie.