[FOTOCAST] MEDEVAC HUB -posłuchaj jak wygląda droga pacjenta

Tylko w tym miesiącu MEDEVAC HUB Jasionka umożliwił bezpieczną ewakuację 59 pacjentom z Ukrainy do placówek medycznych w różnych krajach Unii Europejskiej. HUB to unikatowe centrum ewakuacyjne działające w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jak dokładnie działa? O tym w poniższym fotocaście.

HUB powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia miejsca, które będzie zabezpieczało pacjenta, w jego medycznej podróży z Ukrainy.

Adam Szyszka – MEDEVAC HUB Team Leader

Głównym zadaniem centrum tranzytowego jest zapewnienie opieki medycznej, osobom ewakuowanym z Ukrainy na leczenie do placówek w całej Europie. W 2023 r. z pomocy w HUBie skorzystało 1 367 osób: 710 skierowano na leczenie do placówek w Europie, 236 osób wracało po leczeniu do Ukrainy, pacjentom towarzyszyło 421 członków rodziny i opiekunów.

MEDEVAC HUB Jasionka rozpoczął działanie 1 września 2022 r. z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu resortów zdrowia Polski i Ukrainy. Stanowi element złożonego procesu ewakuacji medycznej koordynowanego przez Unię Europejską w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Centrum prowadzone i zarządzane jest przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i działający przy niej Medyczny Zespół Ratunkowy. To pierwsza i jedyna taka grupa w Polsce, certyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia. Zespół został utworzony, by nieść pomoc i ratować ludzi w przypadku kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych.

HUB finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludności i wspierany przez licznych partnerów m.in. Międzynarodową Organizację ds. Migracji , Ministerstwo Zdrowia RP, WHO i województwo podkarpackie.