Fundacja PCPM dostarcza pomoc do zniszczonych ukraińskich miejscowości

Jak podkreśla Anna Radecka, koordynatorka ukraińskich projektów Fundacji PCPM, dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami mogliśmy dotrzeć do najbardziej potrzebujących rodzin. Łącznie wsparcie otrzymało 50 rodzin z Łuczy i ponad 2 tysiące z okolic Charkowa. W paczkach Fundacja PCPM przekazała suchą żywność z długim terminem przydatności do spożycia (makarony, fasolę, konserwy mięsne) oraz środki higieniczne. 

– Wsie, takie jak Łucz, są częściowo opuszczone. Przed wojną żyło w każdej ponad tysiąc osób, teraz zostało po kilkadziesiąt. Wcześniej Fundacja PCPM docierała np. do Posad-Pokrowskie czy do wiosek na Zaporożu niemal na granicy walk – wyjaśnia Anna Radecka.

– Miejscowość Łucza była pod ciągłym ostrzałem od marca do listopada 2022 roku. Pociski przestały tu padać wraz z wyzwoleniem Chersonia przez ukraińską armię – uzupełnia Radecka. By mieć pełny obraz tragedii warto dodać, że w takich miejscowościach jak Łucza, schrony stały się drugim domem mieszkańców, a gdy tracili oni swoje domy w rosyjskich ostrzałach i bombardowaniach, niektóre rodziny musiały w tych schronach zamieszkać na dobre. 

Łącznie dostarczyliśmy ponad 2 tys. paczek z pomocą, co jest elementem systematycznej pomocy całej Ukrainie. Wspieramy zarówno mieszkańców ze zniszczonych obszarów w wyniku działań zbrojnych, jak i miejscowości gdzie schronili się uchodźcy ze wschodniej Ukrainy. Równoległe do miejscowości pod Charkowem i w obwodzie mikołajowskim dotarliśmy również do Łucka i okolic. Pozą pomocą humanitarną wspieramy również ukraińskie samorządy, 11 gmin dzięki PCPM może zatrudnić osoby wewnętrznie przesiedlone oraz lokalną społeczność