Fundacja PCPM wspiera samorządy i polski system edukacji. Zatrudnia pracowników z Ukrainy

Program „Cash for Work”, który z założenia jest krótkoterminowym programem zatrudnienia interwencyjnego, w Polsce stał się długoterminowym zobowiązaniem wobec samorządów lokalnych, wydziałów edukacji, placówek oświaty, a co najważniejsze wobec uchodźców z Ukrainy. 

Założeniem projektu było odciążenie instytucji publicznych poprzez oddelegowanie do pracy pracowników z Ukrainy z konkretnymi kwalifikacjami. Te osoby miały być pomocą oraz wsparciem tam, gdzie problemem była bariera językowa lub z dnia na dzień zwiększała się liczba dzieci w szkołach. To właśnie szkoły okazały się tymi miejscami, które najchętniej chciały współpracować w ramach autorskiego programu Fundacji PCPM, ponieważ znalazły się w zupełnie nowej sytuacji. Zatrudnienie pomocy nauczycieli z Ukrainy miało za zadanie wesprzeć nauczycieli oraz dyrekcji szkół w komunikacji z uczniami, jak i również z rodzicami uczniów. Jednak ich rola nie ograniczała się jedynie do tłumaczenia, ale również wsparciu oddziałów przygotowawczych, w zależności od wykształcenia, zatrudnione Panie, bo to głównie kobiety, które przyjechały do Polski po 24.02.2022 r., pomagały dzieciom w lekcjach z konkretnych przedmiotów. Stały się opiekunkami, powierniczkami, ale również często pierwszym kontaktem dla rodziców uczniów z Ukrainy. 

Celem programu było również usamodzielnienie, włączenie na rynek pracy osób z Ukrainy, który były chętne do pracy w swoim zawodzie. Przede wszystkim jednak zapewnienie im stabilizacji finansowej oraz uniezależnienia od pomocy socjalnej. 

Pracownicy Fundacji PCPM jeszcze w marcu ubiegłego roku, wzięli udział w spotkaniu on-line organizowanym przez Unię Metropolii Polskich. Celem tegoż spotkania było przybliżenie projektu „Cash for Work” przedstawicielom miast i gmin. PCPM uczestniczyło również w konferencji samorządowej we Wrocławiu na początku maja, gdzie prowadzono działania informacyjne skierowane zarówno do dużych, jak i średnich miast. A pod koniec marca PCPM zatrudniło blisko 50 pomocy nauczycieli oraz oddelegowało do pracy w placówkach oświaty na terenie miasta Lublina. Organizacja traktowała projekt jako pilotażowy, ale kolejne miasta chętne do współpracy zgłaszały się do PCPM drogą mailową, przez stronę internetową czy po ukazaniu się publikacji w polskich i zagranicznych mediach.

Pracownicy programu odbierali kilkanaście zgłoszeń dziennie z różnych placówek na terenie kraju, od przedstawicieli władz lokalnych czy też od kandydatek na stanowisko pomocy nauczyciela. Z biegiem czasu, do programu dołączały nowe miasta, chętne nawiązać współpracę. W roku 2022 PCPM nawiązało współpracę z 21 miastami, zatrudniając 1050 osób na stanowisku pomocy nauczyciela

Zgodnie z założeniami projektu, instytucje partnerskie, które odpowiedziały na działania informacyjne PCPM i zdecydowały się dołączyć do programu, były w pełni odpowiedzialne za rekrutację potencjalnych pracowników i codzienny nadzór nad ich pracą. Co ważne, biorąc pod uwagę bezprecedensowy i awaryjny charakter projektu, instytucje partnerskie przyjęły różne strategie w celu jak najszybszej identyfikacji kwalifikujących się kandydatów. W przypadku niemal wszystkich szkół biorących udział w projekcie, asystenci zostali wybrani i przydzieleni przez władze lokalne, które – kierując placówkami oświaty – najlepiej znały ich potrzeby i wyzwania. 

Większość szkół z którymi Fundacja PCPM współpracowała od marca i kwietnia ubiegłego roku, wciąż są w programie w 2023 roku. Zatrudnione Panie stały się częścią społeczności szkolnej, a ich pomoc i wsparcie jest nieocenione. 

Szczególnym przypadkiem jest Centrum Edukacji PCPM w Warszawie, o którym tu przeczytacie więcej.

Program „Cash for Work” był i jest możliwy dzięki współpracy z CARE, IRC, Taiwan oraz Pfizer Foundation.