Kilogramy dokumentów. Przetarg na budowę ośrodka szkoleń strażackich w Kenii otwarty [WIDEO]

50 kg dokumentów przetargowych i 17 firm budowlanych z Kiambu i Nairobi – tak wyglądało otwarcie ofert w przetargu publicznym na budowę ośrodka szkoleń strażackich w Kenii. W ramach projektu „Profesjonalizacja systemu straży pożarnej i zarządzania kryzysowego w Kenii” PCPM we współpracy z lokalnym partnerem KENFIBA (Kenya National Fire Brigade Association), będzie pracował przy rozbudowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Strażackiego, a także wdrażał uniwersalny programu szkoleń strażackich i specjalistycznych z różnych dziedzin ratownictwa.

Więcej o projekcie tutaj.

Kondycja służb ratunkowych w Kenii

Dojazd do pożaru w Kenii, tak jak innych afrykańskich krajach, zajmuje więcej niż kilka godzin, a na 48 mln mieszkańców jest jedynie 40 strażnic pożarowych. Po reformie z 2010 roku odpowiedzialność za budowę straży spadła na barki poszczególnych hrabstw. Władze wielu regionów Kenii nie miały wystarczających sił i środków, by inwestować w straż pożarną. Brakowało sprzętu, podstawowych umiejętności i zaufania. Dlatego od 2014 roku PCPM pomaga rozwijać kenijską służbę publiczną i właściwie buduje, tak jak wcześniej w Etiopii i Sudanie Płd., ochotniczą straż pożarną od podstaw.

Poprawa bezpieczeństwa w Kenii ma szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-ekonomicznego w tym państwie. Stabilne i efektywne służby publiczne wpływają na polepszenie warunków życia obywatelek i obywateli, przyciągając jednocześnie zagranicznych inwestorów oraz myśl technologiczną.

Jak polscy strażacy dzielą się swoimi doświadczeniami z Kenijczykami obejrzycie tutaj.