Lekarze z Fundacji PCPM w ośrodku dla cudzoziemców

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM pomógł w sumie kilkudziesięciu osobom w Ośrodku dla Cudzoziemców w Węgrzynie. Przebywają tam tylko mężczyźni zatrzymani przez Straż Graniczną po przekroczeniu granicy Unii Europejskiej z Białorusią.

Pacjenci zgłaszali różne dolegliwości. Odbierali także przyjmowane na stałe dawki leków. Przeprowadziliśmy też ogólne badania lekarskie, które powinien mieć wykonane każdy, kto przebywa w ośrodku.

Straż Graniczna z Krosna Odrzańskiego udostępniła nam tamtejszy gabinet lekarski, w budynku tuż przy wejściu do ośrodka. W ośrodku nie mogliśmy robić zdjęć.

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Leubuzzi działają na miejscu na stałe i pomaga ludziom w ośrodkach w Wędrzynie i Krośnie Odrzańskim. To oni przygotowali wolontariat lekarski, za co dziękujemy.

Wcześniej Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM działał przy granicy polsko – białoruskiej, przez kilka tygodni pomagając ludziom przekraczającym granicę, a zagubionym w lesie.

– Działaniom Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w regionie przyległym do strefy stanu wyjątkowego przyświeca hasło „nikt nie powinien umierać w lesie” – przypomina dr Wojciech Wilk. – Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać w kolejnych miesiącach, jesteśmy gotowi wznowić działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w regionie granicy polsko-białoruskiej — deklaruje prezes PCPM, dr Wojciech Wilk.

Wsparcie działań Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM można przekazać przez pcpm.org.pl/ratownicy. Można także regularnie wspierać misje polskich medyków dzięki 1 proc. podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wybrać Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i KRS 0000259298.

Wiadomości z misji Medyczny Zespół Ratunkowy publikuje regularnie i bezpośrednio na platformach Twitter i Facebook.