Szansa dla 350 nauczycielek z Ukrainy. Dzięki PCPM mogą nostryfikować dyplomy

O projekcie możecie przeczytać w artykule poniżej: