Misja ekspertów PCPM w związku z konfliktem w Strefie Gazy

Eksperci Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM rozpoczęli kolejną zmianę misji w Kairze ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w związku z konfliktem w Strefie Gazy i wnioskiem o pomoc ze strony Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Członkowie pierwszego polskiego EMT (Emergency Medical Team) certyfikowanego przez WHO, będą wspierać biuro koordynujące wyjazdy zespołów medycznych z pomocą do objętej konfliktem Strefy Gazy oraz  – gdy tylko to będzie możliwe – wspierać ewakuację chorych i rannych ze Strefy Gazy.

To już kolejna misja ekspertów zespołu stworzonego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Potrwa dwa tygodnie. Uczestniczą w niej doświadczeni medycy biorący wcześniej udział w misjach humanitarnych i ratunkowych w Afryce, Azji Centralnej czy na Bliskim Wschodzie. Polacy objęli stanowiska zastępcy koordynatora biura oraz eksperta medycznego. 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to utworzony w 2001 r. system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania kraju dotkniętego. Mechanizm stanowi instytucjonalną platformę współdziałania państw w nim uczestniczących z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za sferę ochrony ludności. Jest narzędziem wspólnotowego przygotowania, zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy. Udzielana w jego ramach pomoc polega w szczególności na kierowaniu do działań wyspecjalizowanych i odpowiednio wyposażonych zespołów ratowniczych (modułów) oraz dostarczaniu pomocy rzeczowej i eksperckiej. 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolnym do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin. W skład Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR, strażacy i inni ratownicy specjalistyczni oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM (w sumie ponad 150 osób). Grupa specjalistów związanych z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana. Prowadzone kilka razy w roku szkolenia przygotowują ratowników do działania w grupie oraz specyfiki akcji międzynarodowych.