PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Nadchodzi ciężka zima w Ukrainie. Fundacja PCPM razem z CARE dostarcza niezbędną pomoc

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej współpracując z CARE dostarczyło już pomoc finansową dla 6 tys. osób oraz przeprowadziło 11 transportów z pomocą materialną dla tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia domu (IDPs) ze wschodniej Ukrainy. Dzięki gospodarnemu dysponowaniu środkami udało się sfinansować kolejne wsparcie, które pozwoli im przetrwać nadchodzącą zimę.

 

“Pod koniec października z 500 rodzinami będącymi w szczególnie trudnej sytuacji (wielodzietna rodzina bez środków do życia, niepełnosprawność, seniorzy) podpisaliśmy umowy na 3-miesięczne zapomogi finansowe. Dla 51 osób starszych z ograniczeniami ruchowymi dostarczyliśmy pieluchomajtki. Kolejne 500 rodzin otrzyma koce i kołdry termiczne. Wsparcie to jest przekazane w ramach +Winter assistance+, które udało się sfinansować ze środków programu pomocowego CARE” – mówi Anna Radecka.

„Pomoc ta jest bardzo ważna, ponieważ już wiemy, że będą wprowadzane ograniczenia w ogrzewaniu, a jeśli ataki się nasilą, widnieje groźba całkowitego wyłączenia kaloryferów w Ukrainie. Jeśli zostanie dodatkowo zniszczona infrastruktura elektryczna, nie uda się również  podłączyć przenośnych ogrzewaczy powietrza” – dodaje Anna Radecka z PCPM.

Wojna w Ukrainie sukcesywnie doprowadza do destrukcji strategicznej infrastruktury państwa. W ostatnim miesiącu nasiliły się ataki Rosji na cele energetyczne i ciepłownicze. Niszczenie tych obiektów stawia pod znakiem zapytania ciągłość dostaw prądu i ciepła.

W Kijowie spodziewane jest ograniczanie do minimum ogrzewanie w mieszkaniach podłączonych do sieci ciepłowniczej. Temperatura może spaść nawet do -10-12 stopni C. PCPM razem z CARE, od poniedziałku (17.10.2022), prowadzi dodatkową pomoc w ramach kilkusegementowego programu finansowanego przez CARE.

W Kijowie, w każdym z rejonów: Darnickiem i Dniprowskim, jest po kilkanaście tysięcy wewnętrznych przesiedleńców z terenów okupowanych przez Rosjan bądź objętych walkami. 

Należy wspomnieć, że działania w Kijowie stanowią dodatkowe wsparcie w ramach szerszego programu. Pierwszą i najważniejszą częścią jest pomoc finansowa, która ma na celu pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom w stanięciu na nogi. Wytypowane one są według wytycznych ukraińskiej Cash Working Group, koordynowanej przez ONZ. Są to wielodzietne rodziny bez środków do życia, samotne matki z dziećmi, seniorzy powyżej 65 roku życia czy rodziny gdzie występują osoby z niepełnosprawnościami bądź osoby z przewlekłymi chorobami.

Każdy pakiet pomocowy jest przyznawany na okres kilku miesięcy i w pierwszej fazie realizacji rozdawaliśmy je w pomiędzy czerwcem a lipcem 2022 roku. Łącznie taka pomoc trafiła już do ok. 6,5 tysiąca osób w ponad 2,9 tys. rodzin.

Ważnym komponentem projektu jest pomoc materialna dla osób, które zmuszone były opuścić swój dom, skupiona jest wokół żywności i środków higienicznych. Łącznie zorganizowaliśmy 11 transportów, który ostatni trafił do Łucka w zachodniej Ukrainie, o którym pisaliśmy TUTAJ. Poza darami zorganizowaliśmy też obóz wypoczynkowy dla dzieci przesiedleńczych w Krasnobrodzie, który trwał od 16 do 26 września.

W działaniach pomocowych dot. pomocy materialnej uczestniczyli nie tylko nasi pracownicy PCPM w Ukrainie, ale przede wszystkim miejscowi wolontariusze i władze lokalne. Dzięki ich pomocy mogliśmy trafić z darami do właściwych osób oraz mieć pewność, że wsparcie zostanie sprawiedliwie rozdysponowane.