Nadchodzi ciężka zima w Ukrainie. Fundacja PCPM razem z CARE dostarcza niezbędną pomoc

“Pod koniec października z 500 rodzinami będącymi w szczególnie trudnej sytuacji (wielodzietna rodzina bez środków do życia, niepełnosprawność, seniorzy) podpisaliśmy umowy na 3-miesięczne zapomogi finansowe. Dla 51 osób starszych z ograniczeniami ruchowymi dostarczyliśmy pieluchomajtki. Kolejne 500 rodzin otrzyma koce i kołdry termiczne. Wsparcie to jest przekazane w ramach +Winter assistance+, które udało się sfinansować ze środków programu pomocowego CARE” – mówi Anna Radecka.

„Pomoc ta jest bardzo ważna, ponieważ już wiemy, że będą wprowadzane ograniczenia w ogrzewaniu, a jeśli ataki się nasilą, widnieje groźba całkowitego wyłączenia kaloryferów w Ukrainie. Jeśli zostanie dodatkowo zniszczona infrastruktura elektryczna, nie uda się również  podłączyć przenośnych ogrzewaczy powietrza” – dodaje Anna Radecka z PCPM.

Wojna w Ukrainie sukcesywnie doprowadza do destrukcji strategicznej infrastruktury państwa. W ostatnim miesiącu nasiliły się ataki Rosji na cele energetyczne i ciepłownicze. Niszczenie tych obiektów stawia pod znakiem zapytania ciągłość dostaw prądu i ciepła.

W Kijowie spodziewane jest ograniczanie do minimum ogrzewanie w mieszkaniach podłączonych do sieci ciepłowniczej. Temperatura może spaść nawet do -10-12 stopni C. PCPM razem z CARE, od poniedziałku (17.10.2022), prowadzi dodatkową pomoc w ramach kilkusegementowego programu finansowanego przez CARE.

W Kijowie, w każdym z rejonów: Darnickiem i Dniprowskim, jest po kilkanaście tysięcy wewnętrznych przesiedleńców z terenów okupowanych przez Rosjan bądź objętych walkami. 

Należy wspomnieć, że działania w Kijowie stanowią dodatkowe wsparcie w ramach szerszego programu. Pierwszą i najważniejszą częścią jest pomoc finansowa, która ma na celu pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom w stanięciu na nogi. Wytypowane one są według wytycznych ukraińskiej Cash Working Group, koordynowanej przez ONZ. Są to wielodzietne rodziny bez środków do życia, samotne matki z dziećmi, seniorzy powyżej 65 roku życia czy rodziny gdzie występują osoby z niepełnosprawnościami bądź osoby z przewlekłymi chorobami.

Każdy pakiet pomocowy jest przyznawany na okres kilku miesięcy i w pierwszej fazie realizacji rozdawaliśmy je w pomiędzy czerwcem a lipcem 2022 roku. Łącznie taka pomoc trafiła już do ok. 6,5 tysiąca osób w ponad 2,9 tys. rodzin.

Ważnym komponentem projektu jest pomoc materialna dla osób, które zmuszone były opuścić swój dom, skupiona jest wokół żywności i środków higienicznych. Łącznie zorganizowaliśmy 11 transportów, który ostatni trafił do Łucka w zachodniej Ukrainie, o którym pisaliśmy TUTAJ. Poza darami zorganizowaliśmy też obóz wypoczynkowy dla dzieci przesiedleńczych w Krasnobrodzie, który trwał od 16 do 26 września.

W działaniach pomocowych dot. pomocy materialnej uczestniczyli nie tylko nasi pracownicy PCPM w Ukrainie, ale przede wszystkim miejscowi wolontariusze i władze lokalne. Dzięki ich pomocy mogliśmy trafić z darami do właściwych osób oraz mieć pewność, że wsparcie zostanie sprawiedliwie rozdysponowane.