PCPM dba o bezpieczeństwo przedszkoli w Gruzji

Dla bezpieczeństwa dzieci

Naturalne uwarunkowania kraju sprawiają, że Gruzję regularnie dotykają klęski żywiołowe (powodzie, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, pożary). System zarządzania kryzysowego w przypadku katastrof naturalnych wciąż jednak wymaga tam poprawy. PCPM zdecydowało, by w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo dzieci i miejsc, w których się bawią i uczą. Gruzińscy inżynierowie, przeszkoleni przez polskich ekspertów, sprawdzają, czy gruzińskie przedszkola są bezpieczne i dobrze przygotowane na na ewentualne zagrożenia naturalne. Standardy bezpieczeństwa będą oceniane w 84 placówkach. Wszystkie one muszą być wyposażone m.in. w czujniki dymu i gaśnice, które będziemy dostarczać tam, gdzie ich brakuje.

Przygotowanie rekomendacji

Dzięki wizytom w placówkach edukacyjnych można realnie ocenić, na jakie niebezpieczeństwo narażeni są nauczyciele i uczniowie. To może pozwolić na udoskonalenie tutejszych przepisów. Inżynierowie sprawdzą, jak ulepszyć stan techniczny budynków oraz poprawić organizację, usprawnić drogi ewakuacji. Wszystko po to, by w sytuacji zagrożenia zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Do raportu zostaną dołączone wyniki oceny ryzyk naturalnych na obszarze, gdzie znajdują się przedszkola, wykonane przez geologów i hydrologów z gruzińskiej Narodowej Agencji Środowiska.

Jak pomagaliśmy wdrażać narzędzia do oceny ryzyka powodziowego w Gruzji tutaj.

Szkolenia dla pracowników przedszkoli i rodziców

Odpowiednie przepisy i wyposażenie nie wystarczą, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. W związku z tym przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli i administratorów przedszkoli. Zdobędą oni umiejętności w zakresie ewakuacji, stosowania sprzętu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeszkoleni pedagodzy przygotują z kolei odpowiednie warsztaty dla rodziców w swoich placówkach.

Ostateczne propozycje uzupełnień standardów bezpieczeństwa zaprezentujemy na finalnej konferencji w Tbilisi.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Polska Pomoc

PCPM na Instagramie: @fundacjapcpm

PCPM na Facebooku: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)