PCPM remontuje szkolne klasy. Zyskają polskie i ukraińskie dzieci

Pracownica PCPM wizytuje wyremontowaną klasę w szkole
Pracownica PCPM wizytuje wyremontowaną klasę w szkole

Fundacja PCPM dzięki wsparciu CARE, remontuje aż 107 klas w 26 placówkach edukacyjnych. Szkoły w miastach jak: Warszawa, Supraśl, Lublin, Siedlce, Bydgoszcz i Białystok uzyskały nowo odmalowane ściany i podłogi. Dzięki projektowi zarówno polskie jak i ukraińskie dzieci będą mogły zacząć nowy rok szkolny w bardziej komfortowych warunkach.

Rekrutację do projektu „Wsparcie Edukacji Uchodźców w Polsce”, realizowanego przed Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, finansowanego przez organizację CARE, rozpoczęto wiosną 2023 roku. Szkoły zakwalifikowane do projektu to placówki z największą ilością uczniów, którzy przybyli po wybuchu wojny do danego miasta. W większości są to szkoły, które mają zaplecze specjalistyczne, świadczące wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to placówki w znacznej mierze integracyjne, w których uczniami są osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Grafika przedstawiająca miasta w których PCPM remontuje klasy w szkołach

Podczas wstępnej oceny remontów nasz zespół projektowy miał okazję zapoznać się z historiami pracownic. Kobiety te były zatrudnione w szkołach jako pomocnice wspomagające w klasach z uczniami z Ukrainy. Każdy nowoprzyjęty uczeń niósł ze sobą jakąś historię. Szczególnie pamiętamy te historie przekazywane nam podczas spotkań z dyrektorami. W jednym z ośrodków szkolno-wychowawczych, którego specjalnością jest wspieranie osób głuchych i z niedosłuchem, schronienie znalazła społeczność z Ukrainy. Wśród nich byli nastoletni bliźniacy, którzy chodzili do jednej klasy i szkoły na Ukrainie. Po ataku wojsk rosyjskich na ich miejscowość jeden z nich stracił wzrok i doznał uszkodzenie słuchu. Drugi – słuch utracił niemal całkowicie. W Lublinie znaleźli oni możliwość kontynuowania nauki w dwóch różnych ośrodkach – dla niedowidzących oraz niedosłyszących.

„Naszym domem stała się piwnica”

W jednej ze szkół w Siedlcach Pani Anastazja oraz Pani Halina opowiedziały jak wyglądało ich życie na Ukrainie. Obie pracowały w Szyrokowskiej Szkole Podstawowej na Ukrainie. Pani Halina dodatkowo w Ośrodku Kultury w Szyrokiem. Kiedy 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się wojna, życie zatrzymało się w ich domu. Już pierwszej nocy cała ich rodzina nocowała w piwnicy. Jak sama wspomina: „w ciągu kolejnych dni nasza piwnica przestała być już miejscem, w którym tylko przechowywano przetwory i warzywa, znalazły się w niej dwa łóżka, stół, krzesła, woda w beczce i produkty, które można było długo przechowywać. Z każdym dniem nas tam przybywało. Nocowaliśmy też już tam, a nie w domu. Myliśmy się w domu, ale czyszczenie odzieży trudno było nazwać praniem, bo odbywało się to tak szybko… Każda eksplozja wydawała się być blisko”.

Obie panie, które trafiły do Polski wcześniej były zatrudnione przez PCPM w ramach programu „Cash for Work”. Jest to interwencyjny program zatrudniania, który ma pomóc ustabilizować się osobą w ciężkiej sytuacji. Również ten program sfinansował CARE.

PCPM remontuje placówki edukacyjne

W pierwszej fali uchodźców, która przybyła do Polski, szkoły te pełniły niekiedy rolę pierwszego schronienia dla uchodźców. Dyrektorzy placówek dzielili się historiami, w jaki sposób musieli zaadaptować szkoły na potrzeby ludności ukraińskiej. Łazienki i szatnie szkolne pełniły wtedy rolę inną, niż podczas roku szkolnego. Nie dokonałoby się to gdyby nie determinacja pracowników szkół, nauczycieli, rodziców, polskich uczniów, oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Niejednokrotnie w szkołach tworzone były tzw. klasy przygotowawcze. Są to oddziały dla uczniów, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, ale wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego. Przy tak nagle zwiększonej eksploatacji pomieszczeń w szkole potrzeba remontów stała się coraz bardziej widoczna.

Program PCPM to wparcie szkół w zakresie poprawienia jakości infrastruktury, z których korzystają ukraińscy i polscy uczniowie. Prace, które obecnie są realizowane obejmują zakresy malarskie, wypełnianie ubytków w ścianach, remonty podłóg (w tym wymiana lub położenie wykładzin PCV), renowacje parkietów, prace elektryczne, hydrauliczne w łazienkach dla dzieci, stolarka drzwiowa.