PCPM zapewnia pomoc w północnym Iraku – dostarczamy nowoczesny sprzęt i wspieramy lokalne biznesy

W kwietniu dla dyrektoriatu ds. wody w Mosulu zakończyliśmy dostawę sprzętu IT, w tym komputerów, drukarek, serwerów i sieci. Ponadto, stworzyliśmy tej instytucji biuro, zaopatrując je w meble, klimatyzację i oprogramowanie.

Modernizacja ma na celu uruchomienie cyfrowego systemu poboru opłat za wodę, m.in. odczytów czy fakturowania. Dotychczas wszystkie te operacje rejestrowano ręcznie. Obecnie trwają szkolenia pracowników dyrektoriatu z działania nowego oprogramowania.

W ostatnim czasie otworzyliśmy również przetarg na dostawę trzech dronów dla dyrektoriatów w Dahuku i Mosulu. Sprzęt wraz ze specjalistycznymi kamerami i czujnikami będzie dostarczony w czerwcu i posłuży do mapowania terenu i stworzenia bardzo precyzyjnych cyfrowych map, które pomogą m.in. w procesie planowania przestrzennego, katastru, dokładnego pomiaru terenów pod inwestycje, wytyczania dróg, sieci wodnych czy elektrycznych.

Z kolei w centrum miasta Tilkeif w muhafazie (odpowiednik województwa) Niniwa trwa budowa hali handlowej, jej zakończenie planowane jest na maj 2022. W tym samym dystrykcie w miejscowości Batnaja zakończyliśmy budowę systemu odprowadzania ścieków.

W ramach prowadzonego przez PCPM wsparcia w Iraku, działamy także w irackim Kurdystanie, gdzie napłynęło najwięcej uchodźców wewnętrznych, czyli Irakijczyków uciekających przez tzw. Państwem Islamskim.

W kwietniu w dystrykcie Szeikan otworzyliśmy przetarg na wyposażenie dla 18 start-upów, prowadzonych przez kobiety.

Wcześniej, właścicielki małych firm zostały przeszkolone z zakładania i prowadzenia biznesu. Uczestniczki programu zostały wybrane na podstawie oceny otrzymanych biznes planów. W marcu pięć jednostek samorządu terytorialnego muhafazy Dahuk, w tym w dystrykcie Szeikan, zaopatrzyliśmy dożywotnio w licencje na niezbędne do pracy oprogramowanie (ArcGIS).

Ponadto w tej samej jednostce administracyjnej pracujemy nad trzema projektami wodnymi w osiedlach Szew Baluka, Bibawa i Kame. Dotyczą one budowy ujęć i systemów doprowadzenia wody pitnej wraz z sieciami elektrycznymi zasilającymi pompy oraz konstrukcji zbiornika wodnego w ostatnim z osiedli.

W pierwszym z wymienionych osiedli przeprowadziliśmy także kampanię społeczną dotyczącą oszczędzana wody. Pracownicy PCPM rozdawali na miejscu ulotki informacyjne.

Z inicjatyw niedotyczących infrastruktury wodnej, 80 rolnikom z Szeikan dostarczyliśmy nowe wyposażenie, w tym sprzęt do golenia i dojenia owiec i kóz. Wszyscy rolnicy otrzymali także odpowiednie szkolenie z przekazanych narzędzi.

Ponadto, tamtejszy dyrektoriat ds. pomocy społecznej otrzymał od nas sprzęt IT, m.in. komputery, drukarki, monitory czy rzutniki. W najbliższym czasie w dystrykcie planujemy szkolenia ze sprzętu elektronicznego, zarządzania, prowadzenia biznesu, marketingu i dla pracowników tamtejszego dyrektoriatu ds. opieki społecznej.

Trzy główne filary projektu PCPM w północnym Iraku to planowanie przestrzenne, usługi dla mieszkańców oraz rozwój lokalny.