Polepszyliśmy warunki nauki dla prawie 6 tysięcy dzieci na Ukrainie

fot.: Archiwum PCPM

Pomocą objęliśmy 20 szkół podstawowych, położonych w małych miejscowościach i wsiach obwodu charkowskiego. Wszystkie otrzymały nowy sprzęt, w dziesięciu z nich dodatkowo przeprowadziliśmy niezbędne modernizacje.

Część szkół nie była remontowana od upadku Związku Radzieckiego. Od lat więc ich dyrektorzy borykali się z nieszczelnymi drzwiami i oknami czy niedziałającymi toaletami. W takich warunkach trudno skupić się na nauce. – mówi Katarzyna Szalbot, odpowiedzialna za logistykę w projekcie PCPM. – Poza przeprowadzeniem remontów, przekazaliśmy placówkom nowe meble, tablice, mikroskopy, projektory multimedialne czy komputery i routery internetowe – wymienia.

fot.: Paweł Krawczyk

W ramach tegorocznych działań wyposażyiśmy ukraińskie szkoły łącznie w ponad 500 ławek i 1000 krzeseł oraz dodatkowy sprzęt. Przekazana pomoc poprawiła warunki nauki dla 5794 ukraińskich dzieci, w tym kilkuset małych uchodźców.

Szkoły we wschodniej Ukrainie przyjęły do swoich ławek dzieci, które wraz z rodzinami zmuszone zostały opuścić ogarnięty konfliktem zbrojnym rejon Donbasu. W obecnej sytuacji wiejskie placówki edukacyjne odgrywają rolę centrów pomocy, w których pedagodzy, psychologowie i rodzice biorą na swoje barki odpowiedzialność przyjęcia i aklimatyzacji nowych mieszkańców. Do ich integracji z nowym otoczeniem niewątpliwie przyczynił się polski projekt.

fot.: Archiwum PCPM

Wsparcie otrzymał od nas także ośrodek kolonijny Romaszka pod Charkowem, któremu pomogliśmy zorganizować kolonie letnie dla dzieci-uchodźców. Program kreatywnych gier i zabaw oraz możliwość skorzystania z terapii indywidualnej i grupowej pozwoliły młodym przesiedleńcom choć na chwilę zapomnieć o traumie wojny.

Projekt „Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej o projekcie TUTAJ.

solid