Polska pomoc w Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych PCPM w Kenii

Wizycie towarzyszyły prezentacje umiejętności strażackich, ratownictwa linowego, medycznego i drogowego, prezentacje i oprowadzenie po terenie centrum szkoleniowego. Ze strony polskiej w wizytacji udział wzięła zastępczyni Ambasadora Polski w Nairobi – pani Joanna Szymańska, a także inni przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stronę kenijską reprezentowali lokalni i krajowi przedstawiciele – zastępca gubernatora hrabstwa Kiambu, delegacja Krajowej Jednostki ds. Zarządzania Kryzysowego, zespół demonstrujący pokazy strażackie i ratunkowe oraz zarząd Stowarzyszenia Szefów Straży Pożarnej w Kenii.

Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej reprezentowała wiceprezes Fundacji Sylwia Wilk oraz trener pożarniczy Bartosz Trzaska.

Fundacja PCPM realizuje w Kenii projekty związane z doposażeniem i szkoleniem tamtejszej straży pożarnej od 2014 roku. Poza szkoleniami PCPM angażuje się w budowę jednostek straży pożarnej. W 2022 roku zakończymy budowę w hrabstwie Makueni i przystąpimy do budowy jednostki w hrabstwie Machakos. Te działania znacząco wpłyną na bezpieczeństwo ponad 200 tys. mieszkańców. W tym regionie znajduje się ważna droga pomiędzy Nairobi, stolicą kraju, a ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu – Mombasą. Tą drogą przejeżdża codziennie ok. 20 tys. osób. W przyszłym roku Fundacja PCPM planuje wyszkolić kilkudziesięciu kenijskich instruktorów i trenerów. Dzięki temu stworzą oni kadrę do szkolenia nowych kenijskich strażaków.

Projekty Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Kenii finansowane są w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu Polska pomoc.