Polska pomoc w Gruzji mimo pandemii COVID-19

W dobie pandemii Fundacja PCPM działa w Gruzji realizując ze środków programu „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP projekt: „Zwiększenie dostępu do usług publicznych online poprzez wsparcie bibliotek publicznych w górzystych, oddalonych od większych ośrodków miejskich regionach Gruzji”.

W ciągu ostatnich trzech tygodni zakupiliśmy i rozdystrybuowaliśmy komputery i inny potrzebny sprzęt oraz dla 20 Bibliotek w Gruzji w 6 górzystych municypalitetach: Tianeti, Tsageri, Lentechi, Ambrolauri, Oni i Tkibuli, który będzie służył stworzeniu stanowisk zdalnej pomocy ludności w korzystaniu z usług publicznych online. Dodatkowo dostarczyliśmy środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej, ważne do stosowania w czasie pandemii COVID-19.

We wszystkich bibliotekach przeprowadziliśmy z pracownikami wstępne szkolenia online. Rozpoczęliśmy właśnie kolejne warsztaty, mające na celu zapoznanie bibliotekarzy z możliwościami, które daje internet dla załatwiania spraw w urzędach m. in. korzystania z usług publicznych online bez konieczności podróżowania do miasta. Mamy nadzieję, że w ten sposób, w dobie pandemii, polepszymy dostęp do tego rodzaju usług wśród mieszkańców górzystych, często trudno dostępnych wsi. Dodatkowo w bibliotekach, które służą obecnie za swoiste „miejsca spotkań ludności”, usprawnimy i skomputeryzujemy pracę obsługujących je osób.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek Gruzji i w partnerstwie z organizacją Civitas Georgica.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)