PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomoc dla uchodźców z Syrii

Fundacja PCPM prowadzi w północnym Libanie, tuż przy granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Działania są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Organizację Narodów Zjednoczonych a także przez prywatnych darczyńców.

 

Obecnie w Libanie prowadzimy cztery projekty humanitarne:

Tytuł projektu: Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa dostępu do edukacji i ochrony zdrowia dla uchodźców syryjskich
Czas realizacji: styczeń – grudzień 2019
Kwota dofinansowania:  1 343 835 zł [Polska Pomoc MSZ] Miejsce realizacji:  Liban, Akkar, pas nadbrzeżny na północ od Tripoli, Baalbeck-Hermel

Tytuł projektu:  Zabezpieczenie dachu nad głową i poprawa dostępu do edukacji dla uchodźców i ludności lokalnej w Libanie
Czas realizacji: maj – grudzień 2019
Kwota dofinansowania:   1 499 380 zł [Polska Pomoc MSZ] Miejsce realizacji:  prowincja Akkar, region Mt Lebanon, Bejrut

Tytuł projektu:  Przygotowanie do warunków zimowych i opieka zdrowotna dla uchodźców syryjskich i ludności lokalnej w północnym Libanie
Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2019
Kwota dofinansowania: 1 499 642 zł [Polska Pomoc MSZ] Miejsce realizacji: prowincja Akkar, Arsal

Tytuł projektu: Fire prevention in the informal settlements  in Akkar, North and Arsal
Czas realizacji: styczeń – czerwiec 2019
Kwota dofinansowania: 283 436,00 USD [UN OCHA] Miejsce realizacji: prowincja Akkar, Arsal 

Główne cele:

  • Wyrównanie poziomu dochodów i wydatków uchodźców, a przez to zahamowanie popadania w coraz większe ubóstwo;
  • Zapewnienie uchodźcom syryjskim podstawowych praw człowieka –  prawa do bezpiecznego schronienia;
  • Zmniejszenie uzależnienia uchodźców syryjskich od pomocy humanitarnej poprzez kreowanie dla nich miejsc pracy w rolnictwie oraz robotach publicznych;
  • Wsparcie edukacji i szkolenia zawodowego dzieci i młodzieży;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obozach namiotowych.

Cash for rent czyli pieniądze na mieszkanie

Miejsc w obozowiskach namiotowych nie wystarcza dla wszystkich przybywających z Syrii. Wynajęcie mieszkania, a częściej garażu czy piwnicy, staje dla uchodźców się jedyną możliwością na bytowanie w obcym kraju. Koszt opłacenia czynszu oraz zakupu żywności jest jednak bardzo wysoki i uciekinierom szybko kończą się zaoszczędzone przed wojną pieniądze. Aby uchronić Syryjczyków od eksmisji z powodu długów za czynsz i przed bezdomnością, PCPM opłaca za nich całość lub część należności. Regularne opłaty za wynajem to dla nich dodatkowy stały dochód. Dzięki koordynacji z WFP zapewniamy także pomoc żywnościową oraz dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych. To także wsparcie dla najbiedniejszych Libańczyków, którzy odczuwają skutki wielkiego napływu uchodźców do ich kraju. Rodziny objęte programem są regularnie odwiedzane, aby upewnić się czy nadal zajmują wynajmowany lokal, czy jest dobrze traktowana przez jego właściciela i czy ich sytuacja materialna się poprawiła.

Cash for work, czyli wynagrodzenie za pracę

To pakiet robót publicznych przygotowanych przez PCPM wymaga dużych nakładów pracy i mało materiałów, przez co większa część środków będzie wypłacona robotnikom syryjskim i libańskim jako wynagrodzenie. Zatrudnimy uchodźców syryjskich w rolnictwie i budownictwie, które nie cieszą się zainteresowaniem ludności libańskiej. Nie będzie więc konkurencji o te same miejsca pracy. Krótkoterminowe zatrudnienie uchodźców wspiera ich aktywizację zawodową, przełamuje apatię i poczucie bezsilności. Ponadto wykonywane przez Syryjczyków prace upiększają otoczenie i są pozytywnie odbierane przez lokalną ludność, która łatwiej akceptuje przybyszów. Do Libanu wyjechała także grupa polskich archeologów, aby kontynuować prace badawcze w pałacu w miejscowości Bire. Pomagają im zatrudnieni przez PCPM syryjscy uchodźcy, dla których to okazja dodatkowego zarobku.

Opieka zdrowotna

PCPM z roku na rok rozszerza zakres nieodpłatnych usług medycznych dla uchodźców – zarówno w klinice stacjonarnej w Bire, jak i w klinice mobilnej. Ta ostatnia niesie pomoc medyczną mieszkańcom nieformalnych obozowisk namiotowych i oddalonych skupisk uchodźców. W 2018 roku PCPM uruchomił odnowioną klinikę mobilną. Dzięki niej Fundacja zwiększyła możliwości i poprawiła jakość pomocy medycznej w miejscach gdzie ona praktycznie nie dociera. Nowe auto zwiększa standard świadczonej opieki medycznej, daje pacjentom większą prywatność i komfort podczas badania. Do dyspozycji potrzebujących jest lekarz internista i pielęgniarka, którzy od poniedziałku do piątku jeżdżą do konkretnych miejscowości na terenie dystryktu Akkar. W ramach tego programu zapewniamy pacjentom także konieczne do dalszego leczenia leki, szczególnie w przypadku chorób dzieci. Rozszerzamy zakres opieki prenatalnej i opieki nad kobietami w ciąży. Kładziemy również nacisk na edukację zdrowotną z zakresu kontroli urodzeń. Codziennie klinikę (mobilną i stacjonarną) odwiedza od 50 do 60 osób, a większość pacjentów to dzieci.

Ochrona przed pożarami

Obozowiska uchodźców w Libanie płoną nawet 200 razy w roku. PCPM wyposaża je w niezbędny sprzęt gaśniczy i prowadzi w nich szkolenia strażackie. Następnie polski ekspert PCPM przeprowadzi szkolenie dla libańskich trenerów. Fundacja jeszcze od 2018 roku objęła szerokim programem przeciwpożarowym łącznie 100 obozowisk. To największy projekt zapobiegania pożarom w tym regionie. 

Centrum edukacyjne

Luka w edukacji, powstała na skutek wieloletniej wojny sprawi, że syryjskie dzieci w przyszłości nie będą w stanie odbudować swojego kraju i wieść normalnego życia. Centrum edukacyjne w Bire wspiera dzieci i młodzież, poprzez kursy zawodowe dla tych młodych Syryjczyków i Libańczyków, których edukacja zakończyła się na szkole podstawowej. Kursy te ułatwi im znalezienie pracy i daje im nadzieję na lepszą przyszłość. Będą się uczyć takich zawodów jak m.in. cukiernik, asystent farmaceuty, krawiec, hydraulik czy naprawa sprzętu AGD. Ponadto w centrum odbywają się zajęcia wyrównawcze dla syryjskich dzieci, które poszły do libańskich szkół. Tam jest inny system i język nauczania niż w ich kraju i wiele z nich ma problemy w nauce. W centrum mogą w spokojnej atmosferze nadrabiać zaległości i szkolić język. 

Pomóż uchodźcom w Libanie:

Wpłać online

Wybierz kwotę:

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:

Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności. Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

*zgoda wymagana

Przelej dowolną kwotę na konto Fundacji PCPM
mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003
Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku