Pomoc dla Syryjczyków w 2018 roku

Pomoc dla Syryjczyków w 2018 roku

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Choć działania te są w dużym stopniu współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ich kontynuacja zależy od wsparcia prywatnych darczyńców.|Fundacja PCPM prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Choć działania te są w dużym stopniu współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ich kontynuacja zależy od wsparcia prywatnych darczyńców.

Pomóż uchodźcom w Libanie:

Wpłać online

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:
* Pole wymagane

Przelej dowolną kwotę na konto Fundacji PCPM
mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003
Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich

Obecnie w Libanie  działają 3 projekty dofinansowane z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Otrzymaliśmy także wsparcie od Australian Aid, prywatnych darczyńców  oraz sieci restauracji Jarczyński i  Mst. Stołeczne Warszawa podczas akcji „JaDANIE WSPIERANIE”.

Tytuł projektu: Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.
Czas realizacji: styczeń-grudzień 2018
Kwota dofinansowania: 3 749 261 zł Polska Pomoc MSZ
Miejsce realizacji: 3 regiony Libanu: Akkar, North, Bekaa.

Tytuł projektu: Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa dostępu do edukacji i ochrony zdrowa dla uchodźców syryjskich.
Czas realizacji: kwiecień-grudzień 2018
Kwota dofinansowania: 1 249 980 zł Polska Pomoc MSZ
Miejsce realizacji: Liban: Akkar, pas nadbrzeżny na północ od Tripoli, Baalbek-Hermel

Tytuł projektu: Zabezpieczenie dachu nad głową dla najbiedniejszych rodzin syryjskich w północnym Libanie.
Czas realizacji: styczeń-grudzień 2018
Kwota dofinansowania: 1 249 735 zł Polska Pomoc MSZ
Miejsce realizacji: prowincja Akkar, Liban

Tytuł projektu: Sprzęt okulistyczny dla kliniki medycznej w Bire
Kwota dofinansowania: 11 370 USD Australian Aid
Miejsce realizacji: Bire, Liban

Główne cele:

 • Wyrównanie poziomu dochodów i wydatków uchodźców, a przez to zahamowanie popadania w coraz większe ubóstwo;
 • Zapewnienie uchodźcom syryjskim podstawowych praw człowieka –  prawa do bezpiecznego schronienia;
 • Zmniejszenie uzależnienia uchodźców syryjskich od pomocy humanitarnej poprzez kreowanie dla nich miejsc pracy w rolnictwie oraz robotach publicznych;
 • Wsparcie edukacji i szkolenia zawodowego dzieci i młodzieży;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obozach namiotowych.

Cash for rent czyli pieniądze na mieszkanie

Miejsc w obozowiskach namiotowych nie wystarcza dla wszystkich przybywających z Syrii. Wynajęcie mieszkania, a częściej garażu czy piwnicy, staje dla uchodźców się jedyną możliwością na bytowanie w obcym kraju. Koszt opłacenia czynszu oraz zakupu żywności jest jednak bardzo wysoki i uciekinierom szybko kończą się zaoszczędzone przed wojną pieniądze. Aby uchronić Syryjczyków od eksmisji z powodu długów za czynsz i przed bezdomnością, PCPM opłaca za nich całość lub część należności. Regularne opłaty za wynajem to dla nich dodatkowy stały dochód. Dzięki koordynacji z WFP zapewniamy także pomoc żywnościową oraz dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych. To także wsparcie dla najbiedniejszych Libańczyków, którzy odczuwają skutki wielkiego napływu uchodźców do ich kraju. Rodziny objęte programem są regularnie odwiedzane, aby upewnić się czy nadal zajmują wynajmowany lokal, czy jest dobrze traktowana przez jego właściciela i czy ich sytuacja materialna się poprawiła.

Opieka zdrowotna

PCPM z roku na rok rozszerza zakres nieodpłatnych usług medycznych dla uchodźców – zarówno w klinice stacjonarnej w Bire, jak i w klinice mobilnej. Ta ostatnia niesie pomoc medyczną mieszkańcom nieformalnych obozowisk namiotowych i oddalonych skupisk uchodźców. W 2018 roku PCPM uruchomił odnowioną klinikę mobilną. Dzięki niej Fundacja zwiększyła możliwości i poprawiła jakość pomocy medycznej w miejscach gdzie ona praktycznie nie dociera. Nowe auto zwiększa standard świadczonej opieki medycznej, daje pacjentom większą prywatność i komfort podczas badania. Do dyspozycji potrzebujących jest lekarz internista i pielęgniarka, którzy od poniedziałku do piątku jeżdżą do konkretnych miejscowości na terenie dystryktu Akkar. W ramach tego programu zapewniamy pacjentom także konieczne do dalszego leczenia leki, szczególnie w przypadku chorób dzieci. Rozszerzamy zakres opieki prenatalnej i opieki nad kobietami w ciąży. Kładziemy również nacisk na edukację zdrowotną z zakresu kontroli urodzeń.

Codziennie klinikę (mobilną i stacjonarną) odwiedza od 50 do 60 osób, a większość pacjentów to dzieci.

Pomoc okulisty

Dzięki środkom Polskiej Pomocy MSZ i dofinansowaniu Australian Aid PCPM otworzył gabinet okulistyczny w Bire. W Libanie nie ma dostępu do darmowej opieki medycznej, a Syryjczyków i biedniejszych Libańczyków nie stać na wizytę u okulisty ani na zakup szkieł i oprawek. Nieleczone wady wzroku tymczasem prowadzą do częściowej lub całkowitej ślepoty. Dzięki środkom od naszych darczyńców udało się kupić prawie 80 par okularów dzieciom syryjskich uchodźców. Klinika okazała się tak dużym sukcesem, na wizytę przyjeżdżają nawet mieszkańcy Bejrutu. Taniej jest im opłacić przejazd do Bire, niż zapłacić za drogą wizytę u okulisty na miejscu.

Cash for work czyli wynagrodzenie za pracę

To pakiet robót publicznych przygotowanych przez PCPM wymaga dużych nakładów pracy i mało materiałów, przez co większa część środków będzie wypłacona robotnikom syryjskim i libańskim jako wynagrodzenie. Zatrudnimy uchodźców syryjskich w rolnictwie i budownictwie, które nie cieszą się zainteresowaniem ludności libańskiej. Nie będzie więc konkurencji o te same miejsca pracy. Krótkoterminowe zatrudnienie uchodźców wspiera ich aktywizację zawodową, przełamuje apatię i poczucie bezsilności. Ponadto wykonywane przez Syryjczyków prace upiększają otoczenie i są pozytywnie odbierane przez lokalną ludność, która łatwiej akceptuje przybyszów. Do Libanu wyjechała także grupa polskich archeologów, aby kontynuować prace badawcze w pałacu w miejscowości Bire. Pomagają im zatrudnieni przez PCPM syryjscy uchodźcy, dla których to okazja dodatkowego zarobku.

Cash for winterization czyli pieniądze na ogrzewanie i przygotowanie do zimy

PCPM wesprze zimą prawie 750 rodzin libańskich. Przekażemy im zapomogi na uszczelnienie okien i drzwi, zakup pieca lub opału i inne środki, które pozwolą im przetrwać niskie temperatury.

Ochrona przed pożarami

Obozowiska uchodźców w Libanie płoną nawet 200 razy w roku. PCPM wyposaża je w niezbędny sprzęt gaśniczy i prowadzi w nich szkolenia strażackie. Następnie polski ekspert PCPM przeprowadzi szkolenie dla libańskich trenerów. Fundacja od 2018 roku objęła szerokim programem przeciwpożarowym łącznie 100 obozowisk. To największy projekt zapobiegania pożarom w tym regionie.

Centrum edukacyjne

Luka w edukacji, powstała na skutek wieloletniej wojny sprawi, że syryjskie dzieci w przyszłości nie będą w stanie odbudować swojego kraju i wieść normalnego życia. Centrum edukacyjne w Bire wspiera dzieci i młodzież, poprzez kursy zawodowe dla tych młodych Syryjczyków i Libańczyków, których edukacja zakończyła się na szkole podstawowej. Kursy te ułatwi im znalezienie pracy i daje im nadzieję na lepszą przyszłość. Będą się uczyć takich zawodów jak m.in. cukiernik, asystent farmaceuty, krawiec, hydraulik czy naprawa sprzętu AGD. Ponadto w centrum odbywają się zajęcia wyrównawcze dla syryjskich dzieci, które poszły do libańskich szkół. Tam jest inny system i język nauczania niż w ich kraju i wiele z nich ma problemy w nauce. W centrum mogą w spokojnej atmosferze nadrabiać zaległości i szkolić język. W zajęciach weźmie udział min. 600 dzieci i młodzieży.

W tym roku Centrum Edukacyjne może funkcjonować także dzięki środkom zebranym z Akcji „Jadanie wspieranie”, zorganizowanej we współpracy sieci restauracji Jarczyński i  Mst. Stołeczne Warszawa.

Odbiorcy:

 • PCPM obejmie kompleksową pomocą humanitarną dodatkowe 10 000 uchodźców syryjskich, zabezpieczając im dach nad głową przed 6 do 12 miesięcy;
 • Pomoc dla ponad 18 000 uchodźców poprzez długoterminowe zabezpieczenie dachu nad głową i pomoc medyczną;
 • Łączna liczba bezpośrednich beneficjentów przekracza 27 000 osób.
 • 6000 pacjentów ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej i kliniki mobilnej;
 • Minimum 100 uchodźców syryjskich i przedstawicieli społeczności lokalnej, zatrudnionych w ramach prac publicznych
 • Wsparcie dla 600 rodzin libańskich, które udostępniają mieszkania uchodźcom.
 • Min. 600 dzieci, które skorzystają z pomocy Centrum Edukacyjne w Bire.

Działalność PCPM nie byłaby możliwa bez współpracy z naszymi partnerami: Jamia Shabab Ata’a Al Jazail, UNHCR i OCHA-ERF.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Polska Pomoc