Rozwój rolnictwa i aktywizacja ludności 2018-2019

Rozwój rolnictwa i aktywizacja ludności 2018-2019

PCPM przyspiesza i wpływa na rozwój rolnictwa w Palestynie poprzez budowę w dwóch miejscowościach, Anza oraz Al-Arroub, systemów nawadniania przy wykorzystaniu oczyszczonej wody ściekowej. Realizowany projekt pozwoli dalej rozwijać ogródki przydomowe kobiet, a tym samym cały rynek lokalny, aktywizując przy tym także bezrobotnych absolwentów uczelni, którzy dostaną szansę na rozwinięcie własnej działalności.

Status: zrealizowany
Termin realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2019
Nazwa projektu: Optymalizacja konwencjonalnego i niekonwencjonalnego nawadniania dla rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji kobiet oraz młodzieży w Palestynie

Główne cele:

 • Stworzenie niekonwencjonalnej metody nawadniania zbiorów, którą lokalna społeczność będzie mogła rozwijać i stosować w przyszłości
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywieniowego oraz potencjału ekonomicznego drobnych rolników dystryktów Hebrońskiego i Jeninu
 • wsparcie produkcji bardziej ekonomicznej paszy dla zwierząt, tańszej niż dotychczas, a także zasilenie upraw drzew owocowych
 • stymulacja przedsiębiorczości kobiet oraz bezrobotnej młodzieży na rzecz rozwoju rynku lokalnego 

Działania:

W 2018 roku:

 • W dwóch lokalizacjach – Anza oraz Al-Arroub, gdzie skupione są oczyszczalnie, zainstalowane zostaną nowoczesne systemy irygacyjne, które pozwolą wykorzystać wodę ściekową do upraw (trukwy, szafranu oraz lucerny – paszy dla zwierząt), a rolnicy zostaną przeszkoleni do efektywnej pracy
 • Powołany zostanie także komitet, złożony z przedstawicieli partnerów realizujących, instytucji oraz społeczności lokalnych, aby na bieżąco wdrażać i monitorować projekt
 • W ogródkach przydomowych 20 kobiet ze wsi Beit Ula, zainstalowane zostaną systemy nawadniania kropelkowego, zakupione zostaną narzędzia, przeprowadzone szkolenia z prowadzenia zbiorów oraz dostarczone drukowane instrukcje prowadzenia upraw. Plony z ogrodów w będą wykorzystywane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i dystrybuowane na rynek – dla zwiększenia dochodów ich rodzin
 • We wsi Beit Ula rozwinięty zostanie tzw. rynek wspólnotowy sprzedaży warzyw oraz będziemy rozwijać przedsiębiorczość kobiet i młodzieży. Zostanie zaprojektowane oraz wyremontowane wnętrze służące m.in dystrybucji wyprodukowanych przez kobiety – beneficjentki ogródków przydomowych z obszaru 2 – warzyw.
 • Dla bezrobotnych absolwentów oraz kobiet przeprowadzone zostaną warsztaty z innowacyjnych idei biznesowych oraz marketingu, a w drodze konkursu przyznane  i później realizowane mini granty mające na celu rozwój rynku oraz lokalnej społeczności.

W 2019 roku:

 • W Anzie i  Al-Arroub zostaną zainstalowane systemy podpowierzchniowego nawadniania z użyciem oczyszczonej wody ściekowej oraz systemy nawadniania kropelkowego (Beit Ula) dla nowych beneficjentów, tym razem dzięki wymianie doświadczeń z beneficjentami roku poprzedniego
 • W Anzie zamontowane zostaną panele solarne, by zwiększyć wydajność oraz trwale obniżyć koszty działania oczyszczalni ścieków
 • W ramach projektu studenci rolnictwa trzech uniwersytetów przeprowadzą badania naukowe związane z wykorzystaniem nowych technik przez rolników-beneficjentów
 • Najbardziej przedsiębiorczy realizatorzy mini grantów we wsi Beit Ula z 2018 r. dostaną dodatkowe dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Odbiorcy:

Beneficjentami projektu będą dwie spółdzielnie rolnicze: w Anzie i kobieca w Beit Ula, oczyszczalnie ścieków w Anzie i Al-Arroub, rolnicy z obu tych miejscowości wraz z rodzinami (łącznie około 220 osób), 40 kobiet ze spółdzielni w Beit Ula, prowadzących ogródki przydomowe, a pośrednio także 400 członkiń spółdzielni oraz młodzież i ich rodziny (razem blisko 2900 osób).

Rozwój tego obszaru poprawi standard życia 13 tysięcy mieszkańców wioski Beit Ula, 2 tysięcy z Anzy i 1,5 tysiąca z Al-Arroub, wzmoże rozwój 100 studentów z 3 uniwersytetów.

Obszar realizacji:

Palestyna: Zachodni Brzeg Jordanu (częściowo administrowana przez Izrael), miejscowości Anza, Al-Arroub, Beit Ula.

Projekt PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP w wysokości 3 182 747 zł.

Polska Pomoc