Wsparcie rolniczej spółdzielni kobiecej w Al-Jalama 2014

Wsparcie rolniczej spółdzielni kobiecej w Al-Jalama 2014

Al-Jalama leży w bezpośrednim sąsiedztwie muru bezpieczeństwa, na granicy z Izraelem. Wieś sklasyfikowana została w systemie humanitarnym OCHA jako lokalizacja poszkodowana wyburzeniami domów i zniszczeniem zasobów rolnych w związku z budową bariery separacyjnej.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2014

Tworzenie spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet Al- Jalama, dystrykt Jenin, Autonomia Palestyńska

Główne cele:

 • redukcja biedy i promocja przedsiębiorczości rolnej wśród marginalizowanej społecznie grupy kobiet na obszarze Al-Jalama, w Dystrykcie Jenin
 • zwiększenie dochodów indywidualnych drobnych gospodarstw rolnych i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego na poziomie lokalnym
 • poprawa efektywności i jakości agroprodukcji za pomocą ustanowienia nowych zdywersyfikowanych systemów upraw rolnych oraz przetwórstwa żywności
 • wzmocnienie instytucjonalne Spółdzielni Kobiet Al-Jalama w kierunku efektywnego utrzymania i zarządzania produkcją, przetwórstwem, marketingiem i sprzedażą artykułów.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Al-Jalama leży w bezpośrednim sąsiedztwie muru bezpieczeństwa, na granicy z Izraelem. Wieś sklasyfikowana została w systemie humanitarnym OCHA jako lokalizacja poszkodowana wyburzeniami domów i zniszczeniem zasobów rolnych w związku z budową bariery separacyjnej.

Tereny mieszkalne Al-Jalamy zostały przypisane do kategorii B (obszar pod administracją palestyńsko-izraelską), podczas gdy ziemie rolne należące do mieszkańców wsi do kategorii C (obszar pod administracją izraelską). Klasyfikacja ta jest źródłem wielu konfliktów na tym terytorium.

Działania mają wspierać i udoskonalać aktywność agrobiznesową, polepszyć jakość zarządzania zasobami naturalnymi oraz stworzyć miejsca pracy dla kobiet zrzeszonych w Spółdzielni Kobiecej Al-Jalama, w dystrykcie Jenin.

Projekt obejmuje nie tylko fazę prowadzenia upraw czy ich przetwarzania, ale również zapewnia trwałe więzi z sektorem sprzedaży, co powoduje. Nawet po zakończeniu projektu kobiety będą mogły sprzedawać swoje produkty, a tym samym zwiększać dochód, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

palestyna-2014_1

Odbiorcy:

 • 60 kobiet zrzeszonych w Spółdzielni Al-Jalama.
 • 60 rodzin kobiet-beneficjentek (około 390 osób, 16,4% mieszkańców wsi) – klasyfikowanych jako ubogie gospodarstwa.
 • Mieszkańcy wsi Al-Jalama – 2380 osób.
 • Rolnicy Al-Jalama
 • Spółdzielnie rolnicze Al-Jalama (kobieca i męska)
 • Palestyńscy konsumenci zamieszkujący w Izraelu
 • Granica z Izraelem – samochody przyjeżdżające do Jeninu w celach zakupowych (700 dziennie), z czego 10% trafia do Al- Jalama;
 • Palestyńscy konsumenci zamieszkujący na Zachodnim Brzegu Jordanu – poprzez 120 punktów sprzedaży sieci New Farm Company
 • Konsumenci produktów New Farm Company na rynkach zewnętrznych (Polski, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii etc.).

Obszar realizacji:

Wieś Al-Jalama, dystrykt Jenin, Palestyna – położona w skrajnie północnej części terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu, na granicy z Izraelem. Betlejem i reszta Palestyny, oraz Polska – promocja produktów spółdzielni.

Wysokość dotacji w roku 2014: 974 394 PLN. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014