Zwiększenie poziomu i dostępu do usług medycznych w Palestynie 2021-2023

Zwiększenie poziomu i dostępu do usług medycznych w Palestynie 2021-2023

Fundacja PCPM wpływa na rozwój jakości i efektywności usług medycznych oraz dostępu do nich wśród mieszkańców Zachodniego Brzegu, którzy ze względu na zamieszkiwane terytorium (tzw. „strefa C”) mają ograniczony dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

Status: w trakcie realizacji

Termin realizacji: kwiecień 2021 – grudzień 2023

Nazwa projektu: Zwiększenie poziomu i dostępu do usług medycznych oraz wielosektorowe wsparcie mieszkańców wsi na Zachodnim Brzegu Jordanu

Główne cele:

 • Podniesienie jakości oraz dostępności do podstawowej opieki medycznej na terenach z ograniczonym dostępem do świadczeń zdrowotnych
 • Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia medycznego (m.in. USG) i szkoleniowego (fantomy, kamery do rejestracji szkoleń) dla placówek medycznych na Zachodnim Brzegu Jordanu
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry medycznej pracującej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz punktach przyjęć pacjentów w zakresie pomocy w urazach i stanach nagłych
 • Podniesienie i wyrównanie poziomu kwalifikacji kadry medycznej, bez względu na miejsce zatrudnienia (państwowa, prywatna i pozarządowa służba zdrowia)
 • Przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej, która zasili szeregi rozwijanego przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia Emergency Training Center

Działania:

W 2021 roku:

 • Uruchomienie nowej trasy kliniki mobilnej w Dystrykcie Jeninu. Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia medycznej kliniki oraz wsparcia jej funkcjonowania poprzez:  
  • dostarczenie niezbędnych leków i środków opatrunkowych
  • sfinansowanie kosztów transportu zespołu kliniki mobilnej do wybranych miejscowości w strefie C pozbawionych opieki medycznej 
  • sfinansowanie i przekazanie nowego aparatu USG, m.in. do prowadzenia regularnych badań prenatalnych kobiet ciężarnych 
 • rewitalizacja i modernizacja 15 punktów przyjęć pacjentów, w których mieszkańcy poszczególnych miejscowości zbierają się w oczekiwaniu na przyjazd kliniki mobilnej
 • wsparcie kampanii profilaktyki zdrowotnej (m.in. dotyczącej szczepień na COVID-19)
 • zakup i przekazanie specjalistycznego wyposażenia diagnostycznego oraz szkoleniowego (jak np. USG, zaawansowane fantomy do symulacji urazów, kamera do nagrywania szkoleń) dla wybranych placówek medycznych, w których będą prowadzone szkolenia w 2022 r. 

W 2022 roku:

 • rewitalizacja i modernizacja kolejnych 15 punktów przyjęć pacjentów, w których mieszkańcy poszczególnych miejscowości zbierają się w oczekiwaniu na przyjazd kliniki mobilnej
 • zakup i przekazanie pojazdu na potrzeby kliniki mobilnej
 • zapewnienie dostaw leków i środków medycznych na potrzeby działania kliniki
 • realizacja serii szkoleń specjalistycznych (m.in. z obsługi USG, zaawansowanej medycznej pomocy w stanach nagłych) dla kadry medycznej państwowych i prywatnych szpitali, jak również medyków zatrudnionych przez organizacje pozarządowe jak np. PMRS, PRCS i UNRWA

W 2023 roku:

 • zapewnienie dostaw leków i środków medycznych na potrzeby działania Kliniki Mobilnej
 • uzupełnienie i modernizacja wyposażenia medycznego wybranych klinik mobilnych
 • rewitalizacja i modernizacja kolejnych 15 punktów przyjęć pacjentów, w których mieszkańcy poszczególnych miejscowości zbierają się w oczekiwaniu na przyjazd kliniki mobilnej
 • realizacja szkoleń specjalistycznych, mających na celu wykształcenie kandydatów na instruktorów Emergency Training Center
 • realizacja serii szkoleń specjalistycznych dla kadry medycznej państwowych i prywatnych szpitali, jak również medyków zatrudnionych przez organizacje pozarządowe. 

Odbiorcy:

Bezpośrednimi beneficjentami tego działania będą mieszkańcy terenów położonych w strefie C, którzy mają ograniczony dostęp do podstawowych świadczeń medycznych, pacjenci diagnozowani m.in. w kierunku wielonarządowych powikłań w związku z przebyciem infekcji COVID-19, pracownicy prywatnych i państwowych placówek medycznych oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi medyczne na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu.

Obszar realizacji:

Miejscowości w Strefie C na Zachodnim Brzegu Jordanu, m.in. w dystryktach Hebronu i Jeninu. 

Projekt PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP w wysokości 2.864.880 zł.