Ruszyła druga edycja konkursu grantowego POP Fund. Polskie organizacje pomagające uchodźcom z Ukrainy mogą ubiegać się o finansowanie

Ruszyła druga edycja konkursu PO Fund
Ruszyła druga edycja konkursu PO Fund

Stworzony przez PCPM i Partnerów Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) ogłasza 2. edycję konkursu grantowego dla polskich organizacji wspierających uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy.

Po ogromnym zainteresowaniu pierwszą edycją konkursu, na który wpłynęło z całej Polski 135 wniosków o dofinansowanie projektów, Komitet POP Fund zdecydował o przyznaniu 16, a nie jak wcześniej planowano – 10 grantów. Teraz POP Fund ogłasza nabór wniosków do 2. edycji Konkursu Grantowego. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, a nawet parafie. Wnioski składać można do 23 stycznia 2024. Budżet konkursu to 6 milionów złotych. Finansowane będą trzy kategorie projektów: małe (budżet do 50 000 zł),  średnie (do 200 000 zł) i duże (do 500 000 zł). Szczegóły przedstawia zamieszczona niżej tabela.

Ścieżka grantowaMaksymalna kwota grantuPodmioty mogące ubiegać się o grantBeneficjenci Limity kosztów Harmonogram wypłat grantu
Projekty małe50 000 PLNFundacje, stowarzyszenia
Koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze straże pożarne, Parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania)

Doświadczenie organizacji: minimum 1 rok
Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 50% odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 10% budżetu projektu
60% zaliczki + 40% po wydaniu min. 60% zaliczki i zaakceptowania sprawozdania okresowego 
Projekty średnie200 000 PLNFundacje, stowarzyszenia
Koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze straże pożarne

Doświadczenie organizacji: minimum 3 lata
Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 50% odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 10% budżetu projektu
60% zaliczki + 40% po wydaniu min. 60% zaliczki i zaakceptowania sprawozdania okresowego 
Projekty duże500 000 PLNFundacje, stowarzyszenia

Doświadczenie organizacji: minimum 3 lata
Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 1/3 odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 7% budżetu projektu
40% zaliczki + 40% transza 2 po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego przez PCPM + 20% transza 3 po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego 

Budżet tej edycji konkursu to 6 000 000 zł. W jego ramach 600 000 zł przeznaczone jest na projekty małe (przewidywane jest sfinansowanie 12 projektów), 2 400 000 zł na projekty średnie (12 projektów), a 3 000 000 zł na projekty duże (6 projektów). Niezależnie od wybranej ścieżki grantowej, kwota 1 116 000 zł przeznaczona jest wyłącznie na realizację działań, w których podstawową grupą odbiorców są osoby starsze. Granty finansuje Google.org, Meta i Fundacja Biedronki. – Bardzo dziękujemy firmom i instytucjom, których wsparcie umożliwiło nam realizację tej edycji konkursu POP Fund: Fundacja Biedronki, Google.org, Meta – podkreśla Zofia Kwolek.

O granty aplikować mogą fundacje i stowarzyszenia, a w przypadku mniejszych grantów także koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne a także parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania). Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć doświadczenie w realizacji działań pomocowych. Zapraszamy do składania wniosków szczególnie organizacje prowadzące projekty poza największymi polskimi miastami.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie? 

Finansowanie mogą uzyskać projekty wspierające uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i wpisujące się określone w regulaminie priorytety. Priorytety te obejmują: 

  • poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi
  • wsparcie dobrowolnej wyprowadzki z ośrodków zbiorowego zakwaterowania,
  • włączenie dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji
  • wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, starszych i/lub z niepełnosprawnością oraz pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie (w tym mniejszości etnicznych i seksualnych). 

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, ale może obejmować także osoby ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności. 

Lista priorytetów tematycznych POP Fund dostępna jest tutaj: Priorytety tematyczne POP Fund

Projekty, które zostaną sfinansowane w tym naborze, mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 1.03.2024, a zakończyć nie później niż 31.12.2024. 

Jak i gdzie można złożyć wniosek? 

Organizacje mogą składać wnioski w języku polskim wyłącznie przez system obsługi grantów tutaj: Witkac

Ważne terminy! 

Rozpoczęcie konkursu: 27 grudnia 2023 (środa).

8 stycznia 202(poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosku na konkurs.

Zakończenie naboru wniosków: 23 stycznia 2024 (wtorek). Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 21 lutego 202(środa) przez system Witkac oraz na stronie Funduszu popfund.pl 

Regulamin, dodatkowe informacje oraz kontakt.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj: Regulamin POP Fund. Na stronie popfund.pl znajdują się również dodatkowe materiały i informacje, które pomogą w przygotowaniu wniosku projektowego.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem [email protected]. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod numerem: +48 453 524 824, dostępnym w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie oraz w mediach społecznościowych POP Fund:

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie popfund.pl.