Wystartował pierwszy konkurs grantowy POP Fund

Rusza pierwszy konkurs grantowy nowego funduszu wspierającego organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, a nawet parafie! W puli jest pół miliona złotych. POP Fund (Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych) chce w grudniu ogłosić jeszcze jeden konkurs z większym budżetem.

Szczegóły konkursu ogłoszono na stronie internetowej popfund.pl. W sumie do rozdania jest pół miliona złotych. Decyduje wartość merytoryczna projektów konkursowych i ich rzeczywista potrzeba realizacji. O wyborze wygranych projektów decydować będzie Komitet Sterujący. W jego skład oprócz donorów wchodzą także przedstawiciele sektora NGO, eksperci czy przedstawiciele administracji samorządowej. Szczegółowe kryteria opisuje regulamin konkursu. Środki wyłożyły Google.org i Meta. Operatorem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, fundacja z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów pomocowych.

Przeczytaj czym jest Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych?

Zasady konkursu

W konkursie można składać wnioski na małe projekty do 50 tys. złotych. Powinny one realizować przynajmniej jeden z sześciu priorytetów ustalonych przez Komitet Sterujący POP Fund. Te skupiają się na poprawie jakości życia uchodźców poza największymi miastami i na terenach wiejskich. Przeprowadzkach uchodźców poza duże miasta i z tzw. centrów zbiorowego zakwaterowania, ale również wokół wsparcia w podjęciu pracy przez osoby w najtrudniejszej sytuacji (np. matki z małymi dziećmi) oraz wsparcia osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Dużą uwagę Komitet Sterujący POP Fund będzie zwracał również na projekty, które pomogą w kontynuacji nauki dzieciom-uchodźcom, a także wspierające uchodźców z grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym mniejszości etnicznych i seksualnych.

Ważne terminy

Nabór wniosków do konkursu trwa do 29 listopada 2023 r. Wnioskodawcy mają 3 tygodnie na przygotowanie projektów, których realizacja ma ruszyć od 1 stycznia 2024 r. i trwać maksymalnie 12 miesięcy. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 19 grudnia 2023 r. Wnioski można składać przez system obsługi grantów Witkac.pl. Internetowy link do systemu jest już na stronie popfund.pl

Będzie więcej pieniędzy dla organizacji

Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszego konkursu POP Fund zapowiada, jeszcze w grudniu, otwarcie naboru do konkursu o znacznie większym budżecie. Mowa o projektach małych (do 50 tys. zł), średnich (do 200 tys. zł) i dużych (powyżej 200 tys. zł).