Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Szpital polowy PCPM

Osoby wyjeżdżające na misje w nagłych wypadkach, takich jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne katastrofy, muszą być gotowe do podjęcia wyjazdu w ciągu 24-48 godzin. Nigdy nie wiadomo, kiedy takie wezwanie dostaną. Najlepiej jest mieć spakowany plecak i być zawsze gotowym do drogi. Tak było w przypadku trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 r. – członkowie Zespołu Ratunkowego dotarli do Katmandu następnego dnia po otrzymaniu informacji o katastrofie, jako jedna z pierwszych grup medycznych z Europy i pierwsza z Polski.

– W takich przypadkach kluczowa jest umiejętność podejmowania szybkich i dobrych decyzji. Nie wiesz ilu będzie poszkodowanych, ile zabrać sprzętu, jak rozwinie się sytuacja – wyjaśnia Michał Madeyski, koordynator Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. – W takich okolicznościach nie ma miejsca na stres, błędy, czy zmęczenie. Mamy życie ludzkie w swoich rękach – dodaje.

Rekrutacja do Zespołu Ratunkowego

Jednym z etapów rekrutacji są ćwiczenia w terenie. Oprócz wiedzy z zakresu medycyny, uczestnicy będą oceniani pod kątem zdolności do pracy w grupie, reagowania w niespodziewanych okolicznościach, odporności na stres oraz umiejętności dostosowania się do niesprzyjających pracy warunkom. W tym roku Ratownicy PCPM będą prowadzić szkolenia medyczne w Palestynie i Libanie oraz kontynuację współpracy z ośrodkami zdrowia, wspieranymi przez Fundację PCPM, w Ugandzie, Sudanie Południowym i Libanie.

Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w bazie hufca ZHP Kostkowice.