PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

ewaluacja

Asystent_tka ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje Asystenta_tki ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych do projektów Fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą pracy.

Ewaluacja programu wsparcia dla Ukrainy – Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

Nierozstrzygnięcie postępowania zapytania ofertowego z dnia 20/05/2022 na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International.