PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

fundacja

Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Pomoc rozwojowa i humanitarna

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego. Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

Praca w Fundacji PCPM

Sprawnie i efektywnie działająca organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą w miejscach kryzysów humanitarnych i pomocą rozwojową poszukuje...

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć.